Talált 20 Eredmények: Círus

  • „În primul an al regelui Círus, regele Círus a dat poruncă cu privire la casa lui Dumnezeu din Ierusalím: «Casa să fie construită ca un loc unde se aduc jertfe; temeliile ei să fie puse trainic, înălţimea ei să fie de şaizeci de cóţi şi lăţimea ei să fie de şaizeci de cóţi. (Cartea lui Ésdra 6, 3)

  • Bătrânii iudeilor au construit şi au avut succes, după profeţia lui Aggéu, profetul, şi a lui Zaharía, fiul lui Ído. Au construit şi au terminat, după porunca Dumnezeului lui Israél şi după porunca lui Círus, a lui Dárius şi a lui Artaxérxes, regele perşilor. (Cartea lui Ésdra 6, 14)

  • Eu zic despre Círus: „El este păstorul meu” şi îmi va împlini orice dorinţă. Eu spun Ierusalímului: „Vei fi reconstruită” şi templului: „Ţi se va pune temelie”. (Cartea profetului Isaía 44, 28)

  • Aşa vorbeşte Domnul către unsul său, Círus, pe care l-am luat de mâna dreaptă pentru ca să înjosesc înaintea lui neamurile, să dezleg coapsele regilor, ca să deschid uşile şi porţile să se închidă. (Cartea profetului Isaía 45, 1)

  • Și Daniél a fost astfel până în anul întâi al lui Círus, regele. (Cartea profetului Daniél 1, 21)

  • Daniél a avut succes sub domnia lui Dárius şi sub domnia lui Círus, persanul. (Cartea profetului Daniél 6, 29)

  • În al treilea an al lui Círus, regele Persiei, i-a fost descoperit un cuvânt lui Daniél, care este chemat cu numele Beltşaţár. Cuvântul este adevărat şi lupta este mare. El a înţeles cuvântul şi a avut înţelegerea în viziune. (Cartea profetului Daniél 10, 1)

  • Regele Astiáges a fost adăugat la părinţii lui, iar Círus, persanul, a luat regatul lui. (Cartea profetului Daniél 14, 1)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina