Talált 241 Eredmények: Iósue

 • Zorobabél, fiul lui Şealtiél, Iósue, fiul lui Iehóțadac, marele preot, şi tot restul poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele lui Aggéu, profetul, când l-a trimis Domnul Dumnezeul lor. Poporul s-a temut de Domnul. (Cartea profetului Aggéu 1, 12)

 • Domnul va face să se ridice duhul lui Zorobabél, fiul lui Șealtiél, guvernatorul lui Iúda, și duhul lui Iósue, fiul lui Iehóțadac, marele preot, și duhul întregului rest al poporului și ei vor veni și vor face lucrarea la casa Domnului Sabaót, Dumnezeul lor, (Cartea profetului Aggéu 1, 14)

 • „Spune-i lui Zorobabél, fiul lui Șealtiél, guvernatorul lui Iúda, și lui Iósue, fiul lui Iehóțadac, marele preot, și restului poporului: (Cartea profetului Aggéu 2, 2)

 • Acum, fii tare, Zorobabél! – oracolul Domnului; fii tare, Iósue, fiul lui Iehóțadac, marele preot! Fii tare, popor întreg din țară – oracolul Domnului – și lucrați! Căci eu sunt cu voi – oracolul Domnului Sabaót. (Cartea profetului Aggéu 2, 4)

 • [Îngerul] m-a făcut să-l văd pe Iósue, marele preot, care stătea înaintea îngerului Domnului. Și Satana stătea la dreapta lui ca să i se împotrivească. (Cartea profetului Zaharía 3, 1)

 • Iósue era îmbrăcat în haine murdare și stătea înaintea îngerului. (Cartea profetului Zaharía 3, 3)

 • Îngerul Domnului a dat mărturie pentru Iósue, zicând: (Cartea profetului Zaharía 3, 6)

 • Ascultă, Iósue, mare preot, tu și tovarășii tăi care stau înaintea ta, pentru că ei sunt niște semne: iată, eu îl voi face să vină pe slujitorul meu, Vlăstarul. (Cartea profetului Zaharía 3, 8)

 • Iată piatra pe care am pus-o înaintea lui Iósue: pe o piatră sunt șapte ochi. Iată, eu gravez inscripția ei – oracolul Domnului Sabaót – și voi îndepărta nelegiuirea acestei țări într-o singură zi. (Cartea profetului Zaharía 3, 9)

 • ia argint și aur și fă cununi și pune pe capul lui Iósue, fiul lui Iehóțadac, marele preot. (Cartea profetului Zaharía 6, 11)

 • [fiul] lui Iósue, [fiul] lui Elíezer, [fiul] lui Iorím, [fiul] lui Matát, [fiul] lui Lévi, (Evanghelia după sf. Luca 3, 29)

 • iar părinţii noştri, după ce l-au primit, l-au purtat cu ei sub conducerea lui Iósue când au luat în stăpânire [ţara] păgânilor pe care Dumnezeu i-a alungat dinaintea părinţilor noştri şi aşa [a rămas] până în zilele lui Davíd. (Faptele Apostolilor 7, 45)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina