Talált 411 Eredmények: Iacób

 • Domnul îl va judeca pe Iúda, îl va pedepsi pe Iacób după căile sale și după faptele lui îl va răsplăti. (Cartea profetului Oséa 12, 3)

 • Iacób a fugit în câmpia Arám și Israél a slujit pentru o femeie și pentru o femeie a păzit [turma]. (Cartea profetului Oséa 12, 13)

 • Ascultați și dați mărturie în casa lui Iacób – oracolul Domnului Dumnezeu, Dumnezeul Sabaót – (Cartea profetului Ámos 3, 13)

 • Domnul Dumnezeu s-a jurat pe viața sa – oracolul Domnului Dumnezeului Sabaót –: „Eu resping mândria lui Iacób și palatele sale le urăsc. Voi abandona cetatea și tot ce este în ea. (Cartea profetului Ámos 6, 8)

 • Când au terminat de devorat iarba țării, eu am zis: „Doamne Dumnezeule, iartă, te rog! Căci cum ar putea să se ridice Iacób, pentru că este mic?”. (Cartea profetului Ámos 7, 2)

 • Eu am zis: „Doamne Dumnezeule, încetează, te rog! Cum ar putea să se ridice Iacób, pentru că este mic?”. (Cartea profetului Ámos 7, 5)

 • Domnul s-a jurat pe gloria lui Iacób: „Nu voi uita niciodată toate lucrările voastre. (Cartea profetului Ámos 8, 7)

 • Iată, ochii Domnului Dumnezeu sunt împotriva domniei păcătoase! O voi nimici de pe fața pământului, dar nu voi nimici de tot casa lui Iacób – oracolul Domnului. (Cartea profetului Ámos 9, 8)

 • Din cauza violenței asupra fratelui tău, Iacób, te vei acoperi de rușine și vei fi nimicit pentru totdeauna. (Cartea profetului Abdía 1, 10)

 • Pe muntele Sión va fi scăparea și va fi sfânt. Casa lui Iacób va lua în stăpânire moștenirile lor. (Cartea profetului Abdía 1, 17)

 • Casa lui Iacób va fi un foc şi casa lui Iosíf, o flacără; dar casa lui Esáu va fi pleava: o vor arde și o vor devora și nu va mai rămâne niciun supraviețuitor în casa lui Esáu, căci Domnul a vorbit. (Cartea profetului Abdía 1, 18)

 • Din cauza răzvrătirii lui Iacób sunt toate acestea și din cauza păcatelor casei lui Israél. Cine este cea care se răzvrătește în Iacób? Oare nu Samaría? Și cine este pe înălțimea lui Iúda? Oare nu Ierusalímul? (Cartea profetului Mihéia 1, 5)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina