Talált 411 Eredmények: Iacób

 • Căci eu sunt Domnul și nu mă schimb, iar voi sunteți fiii lui Iacób, și nu ați dispărut. (Cartea profetului Malahía 3, 6)

 • Abrahám i-a dat naştere lui Isáac; Isáac i-a dat naştere lui Iacób; Iacób le-a dat naştere lui Iúda şi fraților lui; (Evanghelia după sf. Matei 1, 2)

 • Eliúd i-a dat naştere lui Eléazar; Eléazar i-a dat naştere lui Matán; Matán i-a dat naştere lui Iacób; (Evanghelia după sf. Matei 1, 15)

 • Iacób i-a dat naştere lui Iosíf, soţul Mariei, din care s-a născut Isus, cel care se numeşte Cristos. (Evanghelia după sf. Matei 1, 16)

 • Plecând de acolo, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacób, fiul lui Zebedéu, şi pe Ioan, fratele lui, în barcă, împreună cu Zebedéu, tatăl lor, reparându-şi năvoadele şi i-a chemat. (Evanghelia după sf. Matei 4, 21)

 • De aceea vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă în împărăţia cerurilor împreună cu Abrahám, Isáac şi Iacób, (Evanghelia după sf. Matei 8, 11)

 • Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Símon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacób, [fiul] lui Zebedéu, şi Ioan, fratele lui; (Evanghelia după sf. Matei 10, 2)

 • Fílip şi Bartoloméu; Tóma şi Matei, vameşul; Iacób, [fiul] lui Alféu, şi Tadéu; (Evanghelia după sf. Matei 10, 3)

 • Nu este oare acesta fiul lemnarului? Nu se numeşte mama lui Maria, iar fraţii lui: Iacób, Iosíf, Símon şi Iúda? (Evanghelia după sf. Matei 13, 55)

 • (Mc 9,2-20; Lc 9,28-36) După şase zile, Isus i-a luat pe Petru, pe Iacób şi pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte înalt (Evanghelia după sf. Matei 17, 1)

  Mc 9,2-20; Lc 9,28-36) După şase zile, Isus i-a luat pe Petru, pe Iacób şi pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte înalt">
 • «Eu sunt Dumnezeul lui Abrahám şi Dumnezeul lui Isáac şi Dumnezeul lui Iacób»? Însă el nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii”. (Evanghelia după sf. Matei 22, 32)

 • Printre ele erau Maria Magdaléna, Maria, [mama] lui Iacób şi a lui Iosíf, şi mama fiilor lui Zebedéu. (Evanghelia după sf. Matei 27, 56)


“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina