Talált 2319 Eredmények: Israél

 • Iar scribii fiilor lui Israél pe care îi puseseră peste ei supraveghetorii lui Faraón au fost loviți, zicându-li-se: „De ce nu aţi făcut nici ieri, nici astăzi numărul stabilit de cărămizi ca mai înainte?”. (Cartea Exodului 5, 14)

 • Scribii fiilor lui Israél au venit și au strigat către Faraón, zicând: ,,De ce faci aşa cu servitorii tăi? (Cartea Exodului 5, 15)

 • Scribii fiilor lui Israél s-au văzut într-o [situație] grea când li s-a spus: ,,Nu veţi scădea [numărul] de cărămizi [stabilit] pentru fiecare zi”. (Cartea Exodului 5, 19)

 • Eu am auzit geamătul fiilor lui Israél, pe care egipténii i-au făcut sclavi, şi mi-am adus aminte de alianţa mea. (Cartea Exodului 6, 5)

 • De aceea, spune fiilor lui Israél: «Eu sunt Domnul: Eu vă voi scoate de sub jugul egipténilor, vă voi elibera din sclavia lor şi vă voi răscumpăra cu braţ întins şi cu mari judecăţi. (Cartea Exodului 6, 6)

 • Aşa le-a vorbit Moise fiilor lui Israél, dar ei n-au ascultat de Moise, din cauza deznădejdii şi a sclaviei grele. (Cartea Exodului 6, 9)

 • ,,Mergi şi spune-i lui Faraón, regele Egiptului, să-i lase pe fiii lui Israél [să plece] din ţara lui!”. (Cartea Exodului 6, 11)

 • Moise a vorbit înaintea Domnului şi a zis: ,,Iată că fiii lui Israél nu m-au ascultat! Cum o să mă asculte Faraón, de vreme ce eu nu sunt îndemânatic la vorbire?”. (Cartea Exodului 6, 12)

 • Domnul le-a vorbit lui Moise şi lui Áaron şi le-a poruncit [să meargă] la fiii lui Israél și la Faraón, regele Egiptului, ca să-i scoată pe fiii lui Israél din ţara Egiptului. (Cartea Exodului 6, 13)

 • Aceştia sunt capii casei părinţilor lor: fiii lui Rubén, întâiul născut al lui Israél: Enóh, Palú, Heţrón şi Carmí. Acestea sunt familiile lui Rubén. (Cartea Exodului 6, 14)

 • Aceştia sunt Áaron şi Moise, cărora le-a zis Domnul: ,,Scoateţi-i din ţara Egiptului pe fiii lui Israél, după grupurile lor!”. (Cartea Exodului 6, 26)

 • Ei sunt aceia care i-au vorbit lui Faraón, regele Egiptului, ca să-i scoată pe fiii lui Israél din Egipt. Aceştia sunt Moise şi Áaron. (Cartea Exodului 6, 27)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina