Talált 25 Eredmények: Zorobabél

 • Fiii lui Pedáia: Zorobabél şi Şiméi. Fiii lui Zorobabél: Meşulám şi Hananía; Şelomít, sora lor; (Cartea întâi a Cronicilor 3, 19)

 • Au venit cu Zorobabél Iósue, Nehemía, Seráia, Reeláia, Mardohéu, Bilşán, Mispár, Bigvái, Rehúm, Baaná. Iar numărul oamenilor din poporul lui Israél era: (Cartea lui Ésdra 2, 2)

 • S-au ridicat Iósue, fiul lui Ioţadác, cu fraţii săi preoţi şi Zorobabél, fiul lui Şeáltiél, cu fraţii săi şi au zidit altarul Dumnezeului lui Israél ca să aducă pe el arderi de tot după cum este scris în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. (Cartea lui Ésdra 3, 2)

 • În anul al doilea de la venirea lor la casa lui Dumnezeu, la Ierusalím în luna a doua, Zorobabél, fiul lui Şeáltiél, Iósue, fiul lui Ioţadác, şi cu ceilalţi fraţi ai lor, preoţi şi levíţi, toţi cei care se întorseseră din captivitate la Ierusalím, i-au pus pe levíţii de la douăzeci de ani în sus să conducă lucrarea casei Domnului. (Cartea lui Ésdra 3, 8)

 • Ei s-au apropiat de Zorobabél şi de capii părinteşti şi le-au zis: „Am vrea să construim şi noi împreună cu voi, căci şi noi îl căutăm ca şi voi pe Dumnezeul vostru; nu i-am mai adus jertfe din zilele lui Ésar -Hadón, regele Asíriei care ne-a adus aici”. (Cartea lui Ésdra 4, 2)

 • Dar Zorobabél, Iósue şi ceilalţi capi părinteşti ai lui Israél le-au răspuns: „Nu este nimic între noi şi voi ca să construim [împreună] casa Dumnezeului nostru; noi singuri vom construi pentru Domnul Dumnezeul lui Israél, după cum ne-a poruncit regele Círus, regele perşilor”. (Cartea lui Ésdra 4, 3)

 • După aceea, Zorobabél, fiul lui Şeáltiél, şi Iósue, fiul lui Ioţadác, s-au ridicat şi au început să construiască templul lui Dumnezeu care este în Ierusalím; cu ei erau profeţii lui Dumnezeu care îi susţineau. (Cartea lui Ésdra 5, 2)

 • Au venit cu Zorobabél: Iósue, Nehemía, Azaría, Raamía, Nahamaní, Mardohéu, Bilşán, Misperet, Bigvái, Nehúm, Baaná. Numărul oamenilor din poporul lui Israél: (Cartea lui Nehemía 7, 7)

 • Aceştia sunt preoţii şi levíţii care au venit cu Zorobabél, fiul lui Şealtiél, şi cu Iósue: Seráia, Ieremía, Ésdra, (Cartea lui Nehemía 12, 1)

 • Tot Israélul, din zilele lui Zorobabél şi Nehemía, aduceau părţi [cuvenite] pentru cântăreţi şi uşieri, după necesitatea fiecărei zile. Dădeau cele sfinte levíţilor, iar levíţii dădeau cele sfinte fiilor lui Áaron. (Cartea lui Nehemía 12, 47)

 • Cum să-l preamărim pe Zorobabél, căci şi el este ca un sigiliu pe mâna dreaptă? (Cartea lui Ben Siráh (=Ecleziasticul) 50, 11)

 • În anul al doilea al lui Dárius, regele, în luna a şasea, în ziua întâi a lunii, cuvântul Domnului a fost prin Aggéu, profetul, către Zorobabél, fiul lui Șealtiél, guvernatorul lui Iúda, și către Iósue, fiul lui Iehóțadac, marele preot, zicând: (Cartea profetului Aggéu 1, 1)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina