Talált 1035 Eredmények: aceea

 • Îşi spuneau unul către altul: „Într-adevăr, noi suntem vinovaţi faţă de fratele nostru Iosíf, pentru că am văzut strâmtorarea sufletului său când se ruga de noi şi nu l-am ascultat. De aceea a venit peste noi strâmtorarea aceasta”. (Cartea Genezei 42, 21)

 • I-a sărutat pe toţi fraţii lui şi a plâns cu ei. După aceea, fraţii lui au stat de vorbă cu el. (Cartea Genezei 45, 15)

 • Numai pământurile preoţilor nu le-a cumpărat, pentru că era o hotărâre de la Faraón pentru preoții care mâncau din ceea ce hotărâse Faraón să li se dea; de aceea ei nu şi-au vândut pământurile. (Cartea Genezei 47, 22)

 • El i-a binecuvântat în ziua aceea, zicând: „Cu numele tău Israélul va binecuvânta, zicând: «Dumnezeu să te pună să fii aşa, ca pe Efraím şi pe Manáse!»” Şi l-a pus astfel pe Efraím înaintea lui Manáse. (Cartea Genezei 48, 20)

 • «Tatăl meu m-a pus să jur, zicând: ‹Iată, eu mor! În mormântul pe care mi l-am săpat în ţara Canaán, acolo să mă îngropi!›. Acum, lasă-mă, te rog, să urc să-l îngrop pe tatăl meu! După aceea mă voi întoarce»”. (Cartea Genezei 50, 5)

 • Locuitorii ţării, canaaneénii, au văzut bocetul de la Gorén Ha-Atád şi au zis: „Acesta este un bocet impresionant pentru egipténi!”. De aceea s-a chemat numele locului aceluia Ábel-Miţráim, care este dincolo de Iordán. (Cartea Genezei 50, 11)

 • Iosíf a murit, la fel ca şi toţi fraţii lui şi toată generaţia aceea. (Cartea Exodului 1, 6)

 • Am coborât ca să-l scot din mâna egipténilor şi să-l fac să urce din ţara aceea într-o ţară bună şi întinsă, într-o ţară în care curge lapte şi miere, spre locul canaaneénilor, hetéilor, amoréilor, ferezéilor, hevéilor şi iebuséilor. (Cartea Exodului 3, 8)

 • Eu îmi voi întinde mâna şi voi lovi Egiptul cu toate minunile pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea, vă va lăsa [să plecați]. (Cartea Exodului 3, 20)

 • Iar măsura de cărămizi pe care o făceau mai înainte, să-i puneţi s-o facă fără a scădea ceva din ele! Căci sunt leneşi, de aceea strigă: «Să mergem şi să aducem jertfă Dumnezeului nostru!»! (Cartea Exodului 5, 8)

 • El a zis: „Leneşi sunteţi voi, leneşi! De aceea ziceţi: «Să mergem şi să aducem jertfă Domnului!». (Cartea Exodului 5, 17)

 • De aceea, spune fiilor lui Israél: «Eu sunt Domnul: Eu vă voi scoate de sub jugul egipténilor, vă voi elibera din sclavia lor şi vă voi răscumpăra cu braţ întins şi cu mari judecăţi. (Cartea Exodului 6, 6)


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina