Talált 9265 Eredmények: care

 • După aceea, am auzit ca un glas puternic al unei mari mulţimi, care spunea în cer: „Aleluia! Mântuirea, gloria şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 1)

 • căci judecăţile lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat-o pe desfrânata cea mare care, prin desfrânarea ei, a corupt pământul şi a răzbunat sângele slujitorilor săi din mâinile ei”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 2)

 • Atunci, cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru fiinţe s-au aruncat [cu faţa la pământ] şi l-au adorat pe Domnul care şade pe tron, spunând: „Amin! Aleluia!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 4)

 • Şi a ieşit un glas de la tron, spunând: „Lăudaţi-l pe Dumnezeul nostru, toţi slujitorii lui şi voi cei care vă temeţi de el, mici şi mari!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 5)

 • Atunci am căzut înaintea picioarelor lui ca să mă prostern înaintea lui. Dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci asta! Sunt şi eu un slujitor împreună cu tine şi cu fraţii tăi care au mărturia lui Isus. Pe Dumnezeu să-l adori!”. De fapt, mărturia lui Isus este duhul profeţiei. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 10)

 • Atunci am văzut cerul deschis. Şi, iată, un cal alb! Cel care şedea pe el este numit „Credincios” şi „Vrednic de crezare”. El judecă şi luptă cu dreptate. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 11)

 • Ochii lui sunt ca flacăra focului, iar pe cap are multe diademe. El are un nume scris pe care nimeni nu-l cunoaşte, în afară de el. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 12)

 • Apoi, am văzut un înger stând [în picioare] pe soare. El a strigat cu glas puternic, spunând tuturor păsărilor care zboară în partea cea mai înaltă a cerului: „Veniţi! Adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 17)

 • ca să mâncaţi cărnurile regilor şi cărnurile comandanţilor de oşti, cărnurile celor puternici, ale cailor şi ale celor care îi călăresc, cărnurile tuturor celor liberi şi ale sclavilor, ale celor mici şi ale celor mari”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 18)

 • Dar Fiara a fost prinsă şi, împreună cu ea, şi pseudo-profetul care făcea semne înaintea sa prin care îi înşela pe cei care primiseră indiciul Fiarei şi pe cei care se prosternaseră înaintea chipului ei. Amândoi au fost aruncaţi de vii în lacul cu foc aprins cu pucioasă. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 20)

 • Iar ceilalţi au fost ucişi de sabia Călăreţului, cea care ieşea din gura lui, şi toate păsările s-au săturat din cărnurile lor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 21)

 • El l-a prins pe dragon şi pe şarpele străvechi – care este diavolul şi Satana – şi l-a legat pentru o mie de ani. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 20, 2)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina