Talált 2479 Eredmények: dat

 • Căci m-am bucurat mult când au venit fraţii şi au dat mărturie pentru tine în adevăr, cum umbli tu în adevăr. (Scrisoarea a treia a sf. apostol Ioan 1, 3)

 • Aceştia au dat mărturie despre iubirea ta în faţa Bisericii. Vei face bine însoţindu-i [în călătoria lor] într-un mod vrednic de Dumnezeu. (Scrisoarea a treia a sf. apostol Ioan 1, 6)

 • Aşadar, noi avem datoria să-i găzduim, ca să devenim colaboratori cu ei în adevăr. (Scrisoarea a treia a sf. apostol Ioan 1, 8)

 • Despre Demétrios, toţi, chiar şi adevărul însuşi, au dat mărturie. Şi noi dăm mărturie şi tu ştii că mărturia noastră este adevărată. (Scrisoarea a treia a sf. apostol Ioan 1, 12)

 • Iubiţilor, aveam o mare dorinţă să vă scriu despre mântuirea noastră comună, dar m-am văzut constrâns să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa încredinţată sfinţilor o dată pentru totdeauna. (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 3)

 • Vreau să vă reamintesc – deşi ştiţi toate aceste lucruri – că Domnul, după ce a salvat poporul din Egipt o dată pentru totdeauna, la urmă i-a făcut să piară pe cei necredincioşi, (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 5)

 • Tot aşa Sodóma şi Gomóra şi cetăţile din jurul lor, care la fel ca ele s-au dedat la desfrâu şi au căzut în vicii contra naturii, sunt propuse ca exemplu pentru că suportă pedeapsa focului veşnic. (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 7)

 • Revelaţia lui Isus Cristos, pe care Dumnezeu i-a dat-o ca să arate slujitorilor săi cele ce trebuie să fie în curând. El a făcut-o cunoscută trimiţând-o prin îngerul lui slujitorului său Ioan, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 1)

 • care a dat mărturie că toate câte le-a văzut sunt cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Cristos. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 2)

 • I-am dat timp să se convertească, dar ea nu vrea să se întoarcă de la desfrânarea ei. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 2, 21)

 • Deodată, am fost [răpit] în Duh şi, iată, un tron era aşezat în cer, iar pe tron şedea cineva! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 2)

 • Şi am văzut şi, iată, un cal alb, iar cel care şedea pe el avea un arc! I s-a dat o coroană şi a pornit învingător ca să învingă. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 2)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina