Talált 727 Eredmények: nici

 • Pentru ce ne-aţi scos din Egipt şi ne-aţi adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viţă-de-vie, nici rodii, nici apă de băut?”. (Cartea Numerilor 20, 5)

 • Lasă-ne să trecem prin ţara ta; nu vom trece nici prin câmpii, nici prin vii şi nici nu vom bea apă din fântâni; vom merge pe drumul regal, fără să ne abatem la dreapta sau la stânga, până vom traversa ţinutul tău”. (Cartea Numerilor 20, 17)

 • A vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană mizerabilă”. (Cartea Numerilor 21, 5)

 • „Lasă-mă să trec prin ţara ta; nu ne vom abate nici pe câmpii, nici în vii şi nu vom bea apă din fântâni; vom merge pe drumul regal până vom traversa ţinutul tău”. (Cartea Numerilor 21, 22)

 • Dumnezeu i-a zis lui Balaám: „Să nu te duci cu ei şi nici să nu blestemi poporul, căci el este binecuvântat!”. (Cartea Numerilor 22, 12)

 • Îngerul Domnului a trecut din nou şi s-a aşezat într-un loc unde nu era cale să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. (Cartea Numerilor 22, 26)

 • Dumnezeu nu este om ca să mintă, nici fiu de om ca să-i pară rău. A spus el şi nu a făcut? A făgăduit el şi nu a împlinit? (Cartea Numerilor 23, 19)

 • Magie nu este împotriva lui Iacób, nici vrăjitorie împotriva lui Israél. Ca atunci când s-a spus despre Iacób şi Israél: «Ce [lucruri mari] a făcut Dumnezeu!». (Cartea Numerilor 23, 23)

 • Dacă n-are nici fraţi, să daţi moştenirea lui fraţilor tatălui său! (Cartea Numerilor 27, 10)

 • Şi dacă nu există nici fraţi de-ai tatălui său, să daţi moştenirea lui rudei celei mai apropiate din familia lui şi ea s-o stăpânească!»”. Aceasta să fie pentru fiii lui Israél o hotărâre de drept, aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise. (Cartea Numerilor 27, 11)

 • Domnul s-a mâniat şi pe mine din cauza voastră şi a zis: «Nici tu nu vei intra în ea. (Cartea Deuteronómului 1, 37)

 • Şi copiii voştri despre care aţi zis: ‹Vor fi pradă›, şi fiii voştri care nu cunosc astăzi nici binele, nici răul, ei vor intra în ea. Lor le-o voi da şi ei o vor lua în stăpânire. (Cartea Deuteronómului 1, 39)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina