Talált 3488 Eredmények: s-a

 • Prin credinţă, s-a stabilit în Țara Promisă ca un străin şi a locuit în corturi împreună cu Isáac şi Iacób, care sunt împreună-moştenitori ai acestei promisiuni, (Scrisoarea către Evrei 11, 9)

 • De aceea, dintr-un singur om, şi acela aproape de moarte, s-au născut urmaşi mulţi cât stelele cerului şi cât nisipul de pe ţărmul mării, care este fără număr. (Scrisoarea către Evrei 11, 12)

 • Prin credinţă, Iacób, când era pe moarte, a binecuvântat pe fiecare dintre fiii lui Iosíf, s-a prosternat sprijinindu-se pe vârful toiagului său. (Scrisoarea către Evrei 11, 21)

 • Prin credinţă, Moise, abia născut, a fost ascuns de părinţii lui timp de trei luni, pentru că au văzut cât de frumos era copilul şi nu s-au temut de decretul regelui. (Scrisoarea către Evrei 11, 23)

 • Prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, a refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraón, (Scrisoarea către Evrei 11, 24)

 • cu ochii aţintiţi la Isus, începutul şi desăvârşirea credinţei, care, în vederea bucuriei ce îi era propusă, a îndurat crucea şi, neţinând seama de ruşinea ei, s-a aşezat la dreapta tronului lui Dumnezeu! (Scrisoarea către Evrei 12, 2)

 • Căci soarele s-a ridicat cu arşiţa lui şi a uscat iarba, iar floarea ei a căzut, înfăţişarea ei frumoasă a pierit. Tot aşa şi cel bogat se va sfârşi în lucrările sale. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 1, 11)

 • s-a privit pe sine, a plecat şi a uitat îndată cum era. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 1, 24)

 • Astfel s-a împlinit Scriptura care spune: „Abrahám a crezut în Dumnezeu şi i s-a considerat spre justificare” şi a fost numit prietenul lui Dumnezeu. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 2, 23)

 • L-aţi osândit şi l-aţi ucis pe cel drept, iar el nu vi s-a împotrivit. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 5, 6)

 • Ilíe era un om cu slăbiciuni, asemenea nouă, dar s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă şi nu a plouat pe pământ trei ani şi şase luni. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 5, 17)

 • Apoi s-a rugat din nou şi cerul a dat ploaie, iar pământul a produs rodul său. (Scrisoarea sf. apostol Iacób 5, 18)


“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina