Talált 3488 Eredmények: s-a

 • Cine comite păcatul este de la diavol, pentru că diavolul păcătuieşte de la început. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să nimicească lucrările diavolului. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 3, 8)

 • Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi: Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, unul născut, ca să trăim prin el. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 4, 9)

 • Oricine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu şi oricine îl iubeşte pe cel care a dat naştere îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 5, 1)

 • Pentru că s-au strecurat printre voi unii oameni nelegiuiţi, care au fost proscrişi de mai înainte pentru această condamnare. Ei schimbă harul Dumnezeului nostru în desfrâu şi îl reneagă pe unicul stăpân şi domn al nostru, Isus Cristos. (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 4)

 • Tot aşa Sodóma şi Gomóra şi cetăţile din jurul lor, care la fel ca ele s-au dedat la desfrâu şi au căzut în vicii contra naturii, sunt propuse ca exemplu pentru că suportă pedeapsa focului veşnic. (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 7)

 • Şi am văzut şi, iată, un cal alb, iar cel care şedea pe el avea un arc! I s-a dat o coroană şi a pornit învingător ca să învingă. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 2)

 • Atunci a ieşit un alt cal [roşu] ca focul, iar celui care şedea pe el i s-a dat [puterea] să ia pacea de pe pământ, aşa încât [oamenii] să se înjunghie unii pe alţii, şi i s-a dat o sabie mare. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 4)

 • Şi am văzut şi, iată, un cal verde! Iar cel care şedea deasupra lui se numea „Moarte” şi infernul venea pe urmele lui. Li s-a dat putere peste o pătrime din pământ, ca să ucidă cu sabia, cu foametea şi cu moartea şi prin fiarele pământului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 8)

 • Şi i s-a dat fiecăruia dintre ei o haină albă şi li s-a spus să se odihnească încă pentru puţin timp, până când se va completa numărul celor care sunt slujitori împreună cu ei şi al fraţilor lor care vor fi ucişi ca şi ei. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 11)

 • Când a desfăcut cel de-al şaselea sigiliu, am văzut: s-a făcut un mare cutremur şi soarele s-a făcut negru ca un sac din păr, iar luna întreagă a devenit ca sângele. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 12)

 • Regii pământului, cei mari şi comandanţii oştirilor, cei bogaţi şi cei puternici, orice sclav şi orice om liber s-au ascuns în peşteri şi printre stâncile munţilor, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 15)

 • Iar când [Mielul] a deschis cel de-al şaptelea sigiliu, s-a făcut tăcere în cer cam o jumătate de oră. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 8, 1)


“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina