Talált 206 Eredmények: Jakuba

 • Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? (Ewangelia Jana 4, 12)

 • Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, /brat/ Jakuba. (Dzieje Apostolskie 1, 13)

 • Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. (Dzieje Apostolskie 3, 13)

 • Posłał Józefa po Jakuba i sprowadził ojca swego i całą rodzinę w liczbie siedemdziesięciu pięciu osób. (Dzieje Apostolskie 7, 14)

 • Jam jest Bóg twoich przodków, Bóg Abrahama i Izaaka, i Jakuba. Przeraził się Mojżesz i nie śmiał patrzeć. (Dzieje Apostolskie 7, 32)

 • On znalazł łaskę przed Panem i prosił, aby mógł wznieść przybytek dla Boga Jakuba. (Dzieje Apostolskie 7, 46)

 • Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, (Dzieje Apostolskie 12, 2)

 • Następnego dnia Paweł poszedł razem z nami do Jakuba. Zebrali się też wszyscy starsi. (Dzieje Apostolskie 21, 18)

 • jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści. (List do Rzymian 9, 13)

 • I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. (List do Rzymian 11, 26)

 • Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. (List do Galatów 1, 19)

 • Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. (List do Galatów 2, 12)


“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina