Talált 32 Eredmények: czterystu

 • Posłowie wrócili z taką wiadomością: Szliśmy do twego brata Ezawa; ale on też już idzie na twoje spotkanie z czterystu ludźmi. (Księga Rodzaju 32, 7)

 • Jakub spojrzał i zobaczył, że Ezaw nadciąga z czterystu ludźmi. Podzieliwszy więc dzieci między Leę, Rachelę i dwie niewolnice, (Księga Rodzaju 33, 1)

 • I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. (Księga Wyjścia 12, 41)

 • - spisanych z pokolenia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu. (Księga Liczb 1, 29)

 • - spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu. (Księga Liczb 1, 31)

 • spisanych z pokolenia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu. (Księga Liczb 1, 37)

 • spisanych z pokolenia Neftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu. (Księga Liczb 1, 43)

 • Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu. (Księga Liczb 2, 6)

 • Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu. (Księga Liczb 2, 8)

 • Wszystkich spisanych w obozie Judy według ich zastępów - sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterystu. Oni pierwsi będą zwijać namioty. (Księga Liczb 2, 9)

 • Wszystkich spisanych w obozie Rubena było według ich zastępów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterystu pięćdziesięciu. Jako drudzy będą zwijać namioty. (Księga Liczb 2, 16)

 • Wojsko jego według spisu liczy trzydzieści pięć tysięcy czterystu. (Księga Liczb 2, 23)


“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina