Talált 137 Eredmények: wydał

 • Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów! Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. (Księga Rodzaju 14, 20)

 • Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył swe nogi na łożu, wyzionął ducha i został przyłączony do swoich przodków. (Księga Rodzaju 49, 33)

 • Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: Wszystkich nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu. (Księga Wyjścia 1, 22)

 • Tego samego dnia taki rozkaz wydał faraon dozorcom robót ludu i pisarzom: (Księga Wyjścia 5, 6)

 • Wówczas Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie: Ani mężczyźni, ani kobiety niech już nie znoszą darów na święty przybytek. Zaprzestał więc lud znoszenia darów. (Księga Wyjścia 36, 6)

 • Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wydał Pan Mojżeszowi. (Księga Liczb 15, 36)

 • I wysłuchał Pan głosu Izraela wydał w ich ręce Kananejczyków. Izraelici obłożyli klątwą ich oraz ich miasta. Stąd miejscowość ta otrzymała nazwę Chorma. (Księga Liczb 21, 3)

 • Wydał więc Mojżesz roporządzenie kapłanowi Eleazarowi, Jozuemu, synowi Nuna, i głowom rodów pokoleń izraelskich. (Księga Liczb 32, 28)

 • Patrz! Pan, twój Bóg, wydał tobie tę ziemię. Wejdź, weź ją w posiadanie, jak ci obiecał Pan, Bóg twoich ojców. Nie lękaj się, nie trać ducha! (Księga Powtórzonego Prawa 1, 21)

 • Pan, Bóg nasz, wydał go nam i pobiliśmy jego samego, synów jego i cały jego lud. (Księga Powtórzonego Prawa 2, 33)

 • Mojżesz razem ze starszymi Izraela wydał taki nakaz: Zachowajcie całe to Prawo, które ja wam dziś ogłaszam. (Księga Powtórzonego Prawa 27, 1)

 • Tego samego dnia wydał Mojżesz ludowi takie polecenie: (Księga Powtórzonego Prawa 27, 11)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina