Talált 3956 Eredmények: Bog

 • U poèetku stvori Bog nebo i zemlju. (Knjiga Postanka 1, 1)

 • I reèe Bog: "Neka bude svjetlost!" I bi svjetlost. (Knjiga Postanka 1, 3)

 • I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. (Knjiga Postanka 1, 4)

 • Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noæ. Tako bude veèer, pa jutro - dan prvi. (Knjiga Postanka 1, 5)

 • I reèe Bog: "Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!" I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 6)

 • Bog naèini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom. (Knjiga Postanka 1, 7)

 • A svod prozva Bog nebo. Tako bude veèer, pa jutro - dan drugi. (Knjiga Postanka 1, 8)

 • I reèe Bog: "Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!" I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 9)

 • Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro. (Knjiga Postanka 1, 10)

 • I reèe Bog: "Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 11)

 • I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro. (Knjiga Postanka 1, 12)

 • I reèe Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luèe dan od noæi, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, (Knjiga Postanka 1, 14)


“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina