Talált 1013 Eredmények: dana

 • A njezin brat i majka odgovore: "Neka djevojka ostane s nama još desetak dana, pa poslije toga poði!" (Knjiga Postanka 24, 55)

 • Toga istog dana doðu Izakove sluge i obavijeste ga o bunaru što su ga iskopali te mu reknu: "Našli smo vodu." (Knjiga Postanka 26, 32)

 • A on nastavi: "Vidiš, ostario sam, a ne znam dana svoje smrti. (Knjiga Postanka 27, 2)

 • "Još ima mnogo dana", nastavi on, "nije vrijeme spraæati blago. Zašto ga ne napojite i ne otjerate na pašu?" (Knjiga Postanka 29, 7)

 • A onda Laban reèe. "Zbilja si ti moja kost i moje meso!" Pošto je Jakov proboravio s Labanom mjesec dana, (Knjiga Postanka 29, 14)

 • Tako je Jakov služio za Rahelu sedam godina, ali mu se uèinile, zbog ljubavi prema njoj, kao nekoliko dana. (Knjiga Postanka 29, 20)

 • Jednoga dana, u vrijeme pšeniène žetve, namjeri se Ruben u polju na ljubavèice te ih donese svojoj majci Lei. I Rahela reèe Lei: "Daj mi od ljubavèica svoga sina!" (Knjiga Postanka 30, 14)

 • Ali toga dana Laban izluèi naprugane i šarene jarce i sve riðaste i šarene koze - svaku koja je na sebi imala bijelo - i sve garave ovce pa ih preda svojim sinovima. (Knjiga Postanka 30, 35)

 • I odande gdje je Jakov pasao ostatak Labanova stada udalji se za koja tri dana hoda. (Knjiga Postanka 30, 36)

 • Treæeg dana obavijeste Labana da je Jakov pobjegao. (Knjiga Postanka 31, 22)

 • On povede sa sobom svoje roðake te je za Jakovom išao u potjeru sedam dana hoda; stiže ga na brdu Gileadu. (Knjiga Postanka 31, 23)

 • Zato Izraelci do današnjeg dana ne jedu kukovnu tetivu što se nalazi na bedrenom zglobu, buduæi da je Jakovljev bedreni zglob bio išèašen u kukovnoj tetivi. (Knjiga Postanka 32, 33)


“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina