Talált 1014 Eredmények: dana

 • Kad stigoše, reèe im: "Vi znate kako sam se sve vrijeme, od prvog dana kada stupih u Aziju, ponašao meðu vama: (Djela apostolska 20, 18)

 • Pronaðosmo uèenike i ostadosmo ondje sedam dana. Oni po Duhu nagovarahu Pavla da ne uzlazi u Jeruzalem. (Djela apostolska 21, 4)

 • Kako smo se zadržali mnogo dana, siðe iz Judeje neki prorok imenom Agab, (Djela apostolska 21, 10)

 • Nakon tih dana spremismo se i uzaðosmo u Jeruzalem. (Djela apostolska 21, 15)

 • Nato Pavao uze one ljude, sutradan se s njima zajedno posveti, uðe u Hram, oglasi svršetak dana posveæenja nakon kojih æe se za svakoga od njih prinijeti prinos. (Djela apostolska 21, 26)

 • Kad se upravo navršavalo tih sedam dana, neki ga Židovi iz Azije opaze u Hramu, uzbune sav narod pa podignu na nj ruke (Djela apostolska 21, 27)

 • Ti dakle nisi onaj Egipæanin koji je prije nekoliko dana pobunio i u pustinju odveo one èetiri tisuæe bodežara?" (Djela apostolska 21, 38)

 • Pavao uprije pogled u Vijeæe i reèe: "Braæo, ja sam posve mirne savjesti živio pred Bogom sve do dana današnjega." (Djela apostolska 23, 1)

 • Nakon pet dana siðe veliki sveæenik Ananija s nekim starješinama i odvjetnikom, nekim Tertulom te izniješe upravitelju tužbu protiv Pavla. (Djela apostolska 24, 1)

 • Ta možeš se osvjedoèiti da nema više od dvanaest dana otkad uzaðoh u Jeruzalem da se poklonim. (Djela apostolska 24, 11)

 • Nakon nekoliko dana stigne i Feliks sa svojom ženom Druzilom koja bijaše Židovka; posla po Pavla i posluša ga o vjeri u Isusa Krista. (Djela apostolska 24, 24)

 • Fest dakle tri dana nakon dolaska u provinciju uziðe iz Cezareje u Jeruzalem. (Djela apostolska 25, 1)


“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina