Talált 1013 Eredmények: dana

 • Doista, tko želi ljubiti život i naužit se dana sretnih, nek suspregne jezik oda zla i usne od rijeèi prijevarnih; (Prva Petrova poslanica 3, 10)

 • zadesit æe ih nepravda, plaæa nepravednosti. Užitkom smatraju razvratnost u pol bijela dana. Ljage i sramote! Naslaðuju se prijevarama svojim dok se s vama goste. (Druga Petrova poslanica 2, 13)

 • išèekujuæi i pospješujuæi dolazak Dana Božjega u koji æe se nebesa, zapaljena, raspasti i poèela, užarena, rastaliti. (Druga Petrova poslanica 3, 12)

 • A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam i ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana. (Druga Petrova poslanica 3, 15)

 • I anðele, koji nisu èuvali svojeg dostojanstva nego su ostavili svoje prebivalište, saèuvao je za sud velikoga Dana, okovane u mraku vjeènim okovima; (Poslanica Jude apostola 1, 6)

 • Ne boj se onoga što ti je trpjeti! Evo, Sotona, æe neke od vas baciti u tamnicu da budete iskušani. Bit æete u nevolji deset dana. Budi vjeran do smrti i dat æu ti vijenac života." (Otkrivenje 2, 10)

 • Pogledam, a ono konj sivac; konjaniku njegovu ime je "Smrt" i prati ga Podzemlje. Dana im je vlast nad èetvrtinom zemlje: ubijati maèem i glaðu i smræu i zvijerima zemaljskim. (Otkrivenje 6, 8)

 • I svakome je od njih dana bijela haljina i reèeno im je neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braæe njihove koja imaju biti pobijena kao i oni. (Otkrivenje 6, 11)

 • Iz dima pak iziðoše na zemlju skakavci i dana im je moæ kakvu imaju štipavci zemaljski. (Otkrivenje 9, 3)

 • I dana mi je trska slièna palici i reèeno mi je: "Ustani i izmjeri hram Božji i žrtvenik i poklonike u njemu! (Otkrivenje 11, 1)

 • I ja æu poslati dva svoja svjedoka da, obuèeni u kostrijet, prorokuju tisuæu dvjesta i šezdeset dana. (Otkrivenje 11, 3)

 • Ljudi iz svih puka i plemena i jezika i naroda gledat æe njihova trupla tri i pol dana i neæe dopustiti da im se trupla u grob polože. (Otkrivenje 11, 9)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina