Talált 3448 Eredmények: kad

 • Još doda: "Tko bi ikad rekao Abrahamu: djecu æe ti Sara dojiti! Ipak sina mu rodih u starosti". (Knjiga Postanka 21, 7)

 • i reèe: "Kunem se samim sobom, izjavljuje Jahve: Kad si to uèinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina, (Knjiga Postanka 22, 16)

 • Pusti deve da poliježu izvan grada, pokraj studenca. Bijaše veèer, kad žene izlaze da crpu vodu. (Knjiga Postanka 24, 11)

 • Kad je njega napojila, reèe: "Nalit æu i tvojim devama da se napoje." (Knjiga Postanka 24, 19)

 • Kad su deve prestale piti, èovjek izvadi viticu od zlata, tešku pol šekela, i stavi je na njezine nosnice, a na ruke joj stavi dvije zlatne narukvice, teške deset šekela. (Knjiga Postanka 24, 22)

 • Reèe on: "Hajde unutra, blagoslovljeni od Jahve! Što stojiš vani kad sam ja spremio kuæu i mjesto za deve." (Knjiga Postanka 24, 31)

 • Ali kad su preda nj stavili hranu, reèe: "Neæu jesti dok ne kažem što imam kazati." A Laban mu reèe: "Onda kazuj!" (Knjiga Postanka 24, 33)

 • Tek što sam ja završio govor u sebi, kad se, evo, pojavi Rebeka s vrèem na ramenu; siðe k izvoru i zahvati. Ja joj rekoh: 'Daj mi da se napijem!' (Knjiga Postanka 24, 45)

 • Kad Abrahamov sluga èu njihov pristanak, do zemlje se nakloni Jahvi. (Knjiga Postanka 24, 52)

 • Tada jedoše i piše on i ljudi koji su bili s njim i provedoše noæ. Kad su ujutro ustali, on reèe: "Pustite me da se vratim svome gospodaru!" (Knjiga Postanka 24, 54)

 • On im reèe: "Ne zadržavajte me kad je Jahve moje putovanje uspješno kraju priveo. Pustite me da se vratim svome gospodaru!" (Knjiga Postanka 24, 56)

 • Kad Rebeka, podigavši svoje oèi, opazi Izaka, sjaha s deve (Knjiga Postanka 24, 64)


“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina