Talált 3794 Eredmények: koji

 • Govoraše šestom anðelu koji je držao trublju: "Odriješi ona èetiri anðela svezana na Rijeci velikoj, Eufratu." (Otkrivenje 9, 14)

 • Ipak, preostali ljudi, što ne poginuše od tih zala, ne obratiše se od djela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima - ni zlatnima, ni srebrnima, ni mjedenima, ni kamenima ni drvenima koji niti vide niti èuju nit hodaju - (Otkrivenje 9, 20)

 • i zakle se Živim u vijeke vjekova, koji stvori nebo i sve što je na njemu, zemlju i sve što je na njoj, more i sve što je u njemu: "Neæe više biti vremena! (Otkrivenje 10, 6)

 • I njihova æe trupla ležati na trgu grada velikoga koji se duhovno zove Sodoma i Egipat, gdje je i Gospodin njihov raspet. (Otkrivenje 11, 8)

 • Ali nakon tri i pol dana duh životni od Boga uðe u njih i stadoše na noge te strah velik obuze one koji ih promatrahu. (Otkrivenje 11, 11)

 • padoše nièice i pokloniše se Bogu govoreæi. "Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru, koji jesi i koji bijaše, zato što uze u ruke moæ svoju veliku i zakralji se! (Otkrivenje 11, 17)

 • Gnjevili se narodi, ali doðe srdžba tvoja i èas da se sudi mrtvima i naplata dade slugama tvojim prorocima i svetima i svima koji se boje imena tvojega, malima i velikima; i da se unište oni koji kvare zemlju." (Otkrivenje 11, 18)

 • I ona porodi sina, muškiæa, koji æe vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. (Otkrivenje 12, 5)

 • I zaèujem glas na nebu silan: "Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbaèen je tužitelj braæe naše koji ih je dan i noæ optuživao pred Bogom našim. (Otkrivenje 12, 10)

 • i svi se pokloniše Zmaju koji dade takvu vlast Zvijeri. Pokloniše se i Zvijeri govoreæi: "Tko je kao Zvijer! Tko bi smio ratovati s njom?" (Otkrivenje 13, 4)

 • I dano joj je udahnuti život kipu Zvijeri te kip Zvijeri progovori i poubija sve koji se god ne klanjaju kipu Zvijeri. (Otkrivenje 13, 15)

 • i da nitko ne mogne kupovati ili prodavati osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri ili s brojem imena njezina. (Otkrivenje 13, 17)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina