Talált 3109 Eredmények: moj

 • Ali ti, sine moj, poslušaj mene: odmah bježi mome bratu Labanu u Haran. (Knjiga Postanka 27, 43)

 • Potom Rebeka reèe Izaku: "Moj mi je život dosadio zbog ovih žena Hetitkinja. Ako se i Jakov oženi kojom kao što su ove uroðenice, Hetitkinjom, što æe mi onda život!" (Knjiga Postanka 27, 46)

 • Stoga Izak pozove Jakova, blagoslovi ga te mu naloži: "Nemoj uzimati ženu od kanaanskih djevojaka. (Knjiga Postanka 28, 1)

 • te se zdravo vratim kuæi svoga oca, Jahve æe biti moj Bog. (Knjiga Postanka 28, 21)

 • "Odakle ste, braæo moja?" - zapita ih Jakov. "Iz Harana", odgovore. (Knjiga Postanka 29, 4)

 • A onda Laban reèe. "Zbilja si ti moja kost i moje meso!" Pošto je Jakov proboravio s Labanom mjesec dana, (Knjiga Postanka 29, 14)

 • Poslije toga Jakov reèe Labanu: "Daj mi moju ženu, jer se moje vrijeme navršilo pa bih htio k njoj." (Knjiga Postanka 29, 21)

 • Lea zaèe i rodi sina; nadjenu mu ime Ruben, a to znaèi, kako je ona protumaèila: "Jahve je vidio moju nevolju i stoga æe me sada muž moj ljubiti." (Knjiga Postanka 29, 32)

 • Opet zaèe i rodi sina te izjavi: "Sad æe se moj muž meni prikloniti: tri sam mu sina rodila." Zato mu nadjenu ime Levi. (Knjiga Postanka 29, 34)

 • A ona odgovori: "Evo moje sluškinje Bilhe: uði k njoj, pa neka rodi na mojim koljenima, da tako i ja steknem djecu po njoj." (Knjiga Postanka 30, 3)

 • Tada Rahela reèe: "Jahve mi je dosudio pravo. Uslišao je moj glas i dao mi sina." Stoga mu nadjenu ime Dan. (Knjiga Postanka 30, 6)

 • Onda Lea reèe: "Bog me obdari dragocjenim darom; sada æe mi moj muž dati darove: tÓa rodila sam mu šest sinova." Tako mu nadjenu ime Zebulun. (Knjiga Postanka 30, 20)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina