Talált 812 Eredmények: njega

 • Mnogi ondje povjerovaše u njega. (Evanðelje po Ivanu 10, 42)

 • jer su zbog njega mnogi Židovi odlazili i vjerovali u Isusa. (Evanðelje po Ivanu 12, 11)

 • Iako je Isus pred njima uèinio tolika znamenja, oni ne povjerovaše u njega, (Evanðelje po Ivanu 12, 37)

 • Ipak, mnogi su i od glavara vjerovali u njega, ali zbog farizeja nisu to priznavali: da ne budu izopæeni iz sinagoge. (Evanðelje po Ivanu 12, 42)

 • Ako se Bog proslavio u njemu, i njega æe Bog proslaviti u sebi, i uskoro æe ga proslaviti! (Evanðelje po Ivanu 13, 32)

 • Tko ima moje zapovijedi i èuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega æe ljubiti Otac moj, i ja æu ljubiti njega i njemu se oèitovati." (Evanðelje po Ivanu 14, 21)

 • Odgovori mu Isus: "Ako me tko ljubi, èuvat æe moju rijeè pa æe i Otac moj ljubiti njega i k njemu æemo doæi i kod njega se nastaniti. (Evanðelje po Ivanu 14, 23)

 • njega, predana po odluèenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. (Djela apostolska 2, 23)

 • Upravo su donosili nekog èovjeka, hroma od majèine utrobe; njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata, zvanih Divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u Hram. (Djela apostolska 3, 2)

 • "I po vjeri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u Njega vratila je ovomu potpuno zdravlje naoèigled vas sviju." (Djela apostolska 3, 16)

 • Njega treba da nebo pridrži do vremena uspostave svega što obeæa Bog na usta svetih proroka svojih odvijeka." (Djela apostolska 3, 21)

 • "Mojsije tako reèe: Proroka poput mene od vaše braæe podignut æe vam Gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu što vam god reèe. (Djela apostolska 3, 22)


“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina