Talált 812 Eredmények: njega

  • Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. (Prva Ivanova poslanica 3, 1)

  • I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove èuvamo i èinimo što je njemu drago. (Prva Ivanova poslanica 3, 22)

  • I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga. (Prva Ivanova poslanica 4, 21)

  • I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. (Prva Ivanova poslanica 5, 14)

  • I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da veæ imamo što smo od njega iskali. (Prva Ivanova poslanica 5, 15)

  • Kad se Mihael arkanðeo s ðavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreæi pogrdan sud protiv njega, nego reèe: "Sprijeèio te Gospodin!" (Poslanica Jude apostola 1, 9)

  • suditi svima i pokarati sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožno sagriješiše i za sve drzovite rijeèi koje grešni bezbožnici izrekoše protiv njega." (Poslanica Jude apostola 1, 15)

  • I s prijestolja iziðe glas: "Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, svi koji se njega bojite, i mali i veliki!" (Otkrivenje 19, 5)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina