Talált 454 Eredmények: ruku

 • Gle, ruku dižem na njih da plijenom budu svojim robovima." Znat æete tako da me posla Jahve nad Vojskama! (Zaharija 2, 13)

 • Ni ja više neæu štedjeti žitelja zemlje - rijeè je Jahve nad Vojskama - nego: predajem, evo, svakoga u ruke njegova bližnjega i u ruke kralja njegova; i oni æe pustošiti zemlju, a ja neæu izbavljati iz ruku njihovih." (Zaharija 11, 6)

 • Teško pastiru opakom koji stado ostavlja! Neka mu maè stigne ruku i desno oko! Nek' mu desnica sasvim usahne, oko desno sasvim potamni!" (Zaharija 11, 17)

 • Probudi se, maèu, protiv mog pastira, protiv èovjeka, moga srodnika - rijeè je Jahve nad Vojskama. Udari pastira, i ovce æe se razbjeæi! Okrenut æu ruku protiv slabiæa, (Zaharija 13, 7)

 • U dan onaj nastat æe meðu njima silan metež od Jahve: jedan æe drugoga za ruku hvatati, i ruka æe se jednoga dizati na drugoga. (Zaharija 14, 13)

 • I slomit æu vam ruku, bacit æu vam u lice izmetine, izmetine vaših svetkovina, i s njima æu vas splaviti. (Malahija 2, 3)

 • Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreæi: "Hoæu, oèisti se!" I odmah se oèisti od gube. (Evanðelje po Mateju 8, 3)

 • Dok im on to govoraše, gle, pristupi neki glavar, pokloni mu se do zemlje i reèe: "Kæi mi, evo, umrije, ali doði, stavi ruku na nju, i oživjet æe." (Evanðelje po Mateju 9, 18)

 • A kad je svijet bio izbaèen, uðe on, primi djevojku za ruku i ona bi uskrišena. (Evanðelje po Mateju 9, 25)

 • Tada reèe èovjeku: "Ispruži ruku!" On je ispruži, i - ruka mu zdrava kao i druga! (Evanðelje po Mateju 12, 13)

 • I pruži ruku prema uèenicima: "Evo, reèe, majke moje i braæe moje! (Evanðelje po Mateju 12, 49)

 • Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: "Malovjerni, zašto si posumnjao?" (Evanðelje po Mateju 14, 31)


“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina