Talált 189 Eredmények: treba

 • Tko bi god sa živinom legao, treba ga kazniti smræu. (Knjiga Izlaska 22, 18)

 • "A ovo treba da prinosiš na žrtveniku: dva janjca godinu dana stara, svaki dan bez prijekida. (Knjiga Izlaska 29, 38)

 • Svaka sveæenièka žrtva prinosnica treba da bude posve spaljena; neka se od nje ne jede." (Levitski zakonik 6, 16)

 • Sedam dana ne odlazite s ulaza Šatora sastanka - do dana kad se navrši rok vašega sveæenièkog posveæenja. Jer sedam dana treba za vaše posveæenje. (Levitski zakonik 8, 33)

 • to je duboko ukorijenjena guba po koži njegova tijela. Neka ga sveæenik proglasi neèistim. Ne treba ga osamljivati, jer je sigurno neèist. (Levitski zakonik 13, 11)

 • Ako bi tko legao s ropkinjom koja je zaruèena za drugoga, a ona ne bude ni otkupljena ni osloboðena, treba ga kazniti, ali ne smræu, jer ona nije slobodna. (Levitski zakonik 19, 20)

 • Kad se Prebivalište mora premještati, neka ga Levijevci rastave; a kad se s Prebivalištem treba utaboriti, neka ga Levijevci opet podignu. Svjetovnjak koji bi mu se primakao neka se pogubi. (Knjiga Brojeva 1, 51)

 • onda, dvorišne zavjese, zavjesu s vrata na ulazu u predvorje što opkoljuje Prebivalište i žrtvenik, konopce i sav pribor za njihovu službu; što god treba oko tih stvari raditi, neka uèine. (Knjiga Brojeva 4, 26)

 • Neka Geršonovci obavljaju sve svoje dužnosti - sve što imaju nositi i sve što imaju raditi - po nalogu Arona i njegovih sinova. Njihovoj brizi povjerite sve što treba da nose. (Knjiga Brojeva 4, 27)

 • "Molim te, ne ostavljaj nas!" - reèe. "Buduæi da znaš gdje nam se treba u pustinji utaboriti, valjat æeš nam kao oèi. (Knjiga Brojeva 10, 31)

 • Stave ga pod stražu, jer još nije bilo odreðeno što treba s njim uèiniti. (Knjiga Brojeva 15, 34)

 • "Toga èovjeka treba pogubiti!" - reèe Jahve Mojsiju. "Neka ga kamenjem zaspe izvan tabora sva zajednica." (Knjiga Brojeva 15, 35)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina