Talált 189 Eredmények: treba

 • Zapravo je u sebi govorio: "Treba da s tim ljudima žurno sklopimo mir prije nego ga oni s Aleksandrom sklope protiv nas. (Prva knjiga o Makabejcima 10, 4)

 • Kao što se graditelj nove kuæe mora pobrinuti za èitavu zgradu, a onaj koji je ukrašuje i oslikava voštanim bojama treba da misli što dolazi u obzir za ukrašivanje, tako treba da bude u našem poslu. (Druga knjiga o Makabejcima 2, 29)

 • A onomu koji sažima treba dopustiti da bude kratak u izlaganju, kloneæi se iscrpne povijesti. (Druga knjiga o Makabejcima 2, 31)

 • Ali prije ispljunu ono što mu je bilo u ustima, kako treba da postupi svaki onaj koji se odluèno èuva onoga što nije dopušteno okusiti ni po cijenu ljubavi prema životu. (Druga knjiga o Makabejcima 6, 20)

 • Ujedno su javno zakljuèili i izglasali da sav židovski narod treba da te dane svake godine slavi. EUPATOROVA MINISTRA (Druga knjiga o Makabejcima 10, 8)

 • O onome pak što je on smatrao da treba predložiti kralju na potvrdu - odmah dobro razmislite i pošaljite nam smjesta nekoga da bismo to mogli izložiti onako kako odgovara, jer putujemo u Antiohiju. (Druga knjiga o Makabejcima 11, 36)

 • "O ti Gospodaru komu ništa ne treba, tebi se svidjelo da se Hram u kojem prebivaš nalazi meðu nama. (Druga knjiga o Makabejcima 14, 35)

 • Kad zatupi željezo i oštrica mu nije nabrušena, tada treba više snage; a nagrada mudrosti je uspjeh. (Propovjednik 10, 10)

 • Pa ipak, oprostiti im ne treba: (Knjiga Mudrosti 13, 8)

 • Pobrine se tako za nju da ne padne, dobro znajuæi kako sebi sama pomoæi ne može: jer je lik kojem treba tuðe pomoæi. (Knjiga Mudrosti 13, 16)

 • Nego misli da je žiæe naše igra i život naš sajam pun probitka. "Treba, veli, izbijati korist iz svega, èak iz zla." (Knjiga Mudrosti 15, 12)

 • da bi se znalo kako treba sunce preteæi i tebi zahvaliti, prije svjetla zorina preda te stupiti. (Knjiga Mudrosti 16, 28)


“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina