Talált 65 Eredmények: Ézsau

 • Megkérdezte: "Valóban te vagy hát a fiam, Ézsau?""Az vagyok" - válaszolta. (Teremtés könyve 27, 24)

 • Amikor Izsák épp befejezte Jákob megáldását és Jákob kijött atyjától, bátyja, Ézsau hazaérkezett a vadászatból. (Teremtés könyve 27, 30)

 • Atyja, Izsák így szólt: "Ki vagy te?" "Elsõszülötted, Ézsau vagyok" - felelte. (Teremtés könyve 27, 32)

 • Amikor Ézsau apja szavát hallotta, hangosan, elkeseredve felkiáltott és ezt mondta apjának: "Áldj meg engem is, atyám!" (Teremtés könyve 27, 34)

 • Ézsau így szólt apjához: "Csak egy áldásod van-e atyám? Áldj meg, atyám!" Izsák hallgatott, mire Ézsau elkezdett hangosan sírni. (Teremtés könyve 27, 38)

 • "Ézsau ettõl fogva gyûlölte Jákobot az áldás miatt, amellyel apja megáldotta. Ézsau így szólt magában: "Nemsokára közeledik a gyász ideje atyám halála miatt, akkor majd leütöm testvéremet, Jákobot." (Teremtés könyve 27, 41)

 • Rebekkával közölték idõsebb fiának szavait. Ezért odaküldött és hívatta ifjabb fiát, Jákobot, és így szólt hozzá: "Nézd, testvéred, Ézsau bosszút forral ellened, agyon akar ütni. (Teremtés könyve 27, 42)

 • Így bocsátotta el Izsák Jákobot, az meg elment Paddan-Aramba, Lábánhoz, az aramita Betuel fiához, Jákob és Ézsau anyjának, Rebekkának testvéréhez. (Teremtés könyve 28, 5)

 • Ézsau megtudta, hogy Izsák megáldotta Jákobot és Paddan-Aramba küldte, hogy onnan hozzon feleséget, s hogy áldásával együtt utasítást adott neki: "Ne végy feleséget a kánaániták lányai közül", (Teremtés könyve 28, 6)

 • Ézsau így megtudta, hogy a kánaániak leányai nem tetszenek apjának, Izsáknak. (Teremtés könyve 28, 8)

 • Így gondolkozott: "Ha Ézsau eléri az egyik tábort és legyõzi, a másik tábor megmenekül." (Teremtés könyve 32, 9)

 • Ments meg engem bátyám kezétõl, Ézsau kezétõl. Félek, hogy jön és legyõz engem, s az anyát gyermekeivel. (Teremtés könyve 32, 12)


“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina