Talált 65 Eredmények: Ézsau

 • Ott töltötte az éjszakát. Azután vagyonából ajándékot készített testvére, Ézsau részére: (Teremtés könyve 32, 14)

 • Az elsõnek megparancsolta: "Ha bátyám, Ézsau találkozik veled és megkérdezi: Kié vagy, hová mégy és kiéi elõtted az állatok, (Teremtés könyve 32, 18)

 • Jákob fölemelte szemét és körülnézett. Ott jött Ézsau négyszáz emberével. A gyerekeket elosztotta Lea, Ráchel és a két szolgáló között. (Teremtés könyve 33, 1)

 • Ézsau eléje sietett, megölelte, nyakába borult és sírt. (Teremtés könyve 33, 4)

 • Ézsau ezt mondta: "Több van nekem, testvér, mint amennyi elég, maradjon meg neked, ami a tied." (Teremtés könyve 33, 9)

 • Ézsau azt felelte: "Akkor néhány embert azok közül, akik velem vannak, odaadok neked kísérõül." "Minek az?" - kérdezte. "Csak találjak kegyelmet uram szemében!" (Teremtés könyve 33, 15)

 • Így Ézsau aznap visszatért útjáról Szeirbe, (Teremtés könyve 33, 16)

 • Isten szólt Jákobhoz: "Kelj útra, menj föl Bételbe és maradj ott! Építs ott oltárt Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád, Ézsau elõl." (Teremtés könyve 35, 1)

 • Izsák öreg korában, az életet megelégelve költözött el. Fiai, Ézsau és Jákob eltemették. (Teremtés könyve 35, 29)

 • Ézsau Kánaán leányai közül vett feleséget: Adát, a hetita Elon lányát és Oholibámát, Anának, a horita Cibeon fiának lányát, (Teremtés könyve 36, 2)

 • Oholibáma szülte Jeust, Jalamot és Korachot. Ezek Ézsau fiai, akik Kánaán földjén születtek. (Teremtés könyve 36, 5)

 • Ézsau vette feleségeit, fiait és leányait, egész házanépét, minden legelõállatát, minden háziállatát és minden vagyonát, amit Kánaán földjén szerzett, s elköltözött öccsétõl Szeir földjére. (Teremtés könyve 36, 6)


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina