Talált 65 Eredmények: Ézsau

 • Valamikor a horiták is Szeirben laktak, míg Ézsau fiai el nem ûzték, maguk elõtt meg nem semmisítették õket, és a helyükbe nem telepedtek, ahogy Izrael tett azzal a földdel, amelyet az Úr neki adott birtokul.) (Második Törvénykönyv 2, 12)

 • mint ahogy Ézsau fiai elõtt is, akik Szeirben laktak, kiirtotta a horitákat, hogy elfoglalják a földjüket és a helyükön lakjanak mind a mai napig. (Második Törvénykönyv 2, 22)

 • ahogy Ézsau fiai is megengedték, akik Szeirben laknak, meg a moábiták, akik Árban élnek, hogy átkelhessek a Jordánon arra a földre, amelyet az Úr, a mi Istenünk ad nekünk." (Második Törvénykönyv 2, 29)

 • Ábrahám Izsákot nemzette. Izsák fiai: Ézsau és Izrael. (Krónikák I. könyve 1, 34)

 • Ézsau fiai: Elifász, Reuel, Jeus, Jalam és Korach. (Krónikák I. könyve 1, 35)

 • Akkor Ézsau fiainak vezérei, a moábiták népének fejei és a partvidék elöljárói mind elé járultak, és így szóltak hozzá: (Judit könyve 7, 8)

 • Ézsau és Ammon fiai vonultak ki mellettük, letáboroztak a Dotainnal szemközti hegyvidéken. Embereik egy részét elküldték délre és keletre, Egrebel ellen, amely Chusz közelében, a Machmur pataknál van. Az asszír sereg többi része a síkságra vonult, és elárasztotta az egész vidéket. Rengeteg sátoruk és málhájuk volt, úgyhogy hatalmas területet elleptek. (Judit könyve 7, 18)

 • Akkor Júdás háborút indított Ézsau Idumeában élõ fia ellen, mégpedig Akrabattene körül, mivel körös-körül szorongatták Izraelt. Nagy csapást mért rájuk, megalázta és kifosztotta õket. (Makkabeusok I. könyve 5, 3)

 • Júdás és testvérei kivonultak és hadat indítottak Ézsau fiai ellen, a déli országrészért. Meghódította Hebront és leányvárosait, lerombolta erõdjeit, és körbe fölgyújtotta bástyáit. (Makkabeusok I. könyve 5, 65)

 • Felkutattak, mint Ézsau rejtett kincseit. (Abdiás könyve 1, 6)

 • Azon a napon - mondja az Úr - nemde kiirtom Edomban a bölcseket, Ézsau hegyén a józan észt? (Abdiás könyve 1, 8)

 • Megrémülnek harcosaid, Temán, úgyhogy mindenki elpusztul Ézsau hegyén. Az öldöklés (Abdiás könyve 1, 9)


“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina