Talált 1833 Eredmények: õket

 • József meglátta testvéreit, fölismerte õket, de úgy viselkedett velük, mint az idegenekkel, keményen rájuk szólt és megkérdezte: "Honnét jöttök?" "Kánaán földjérõl - felelték -, hogy gabonát vásároljunk." (Teremtés könyve 42, 7)

 • Nem tudták, hogy József érti õket, mivel tolmács közvetített közöttük. (Teremtés könyve 42, 23)

 • A férfiak azonban féltek, mivel József házába vezették õket. Így gondolkoztak: "Bizonyára a pénz miatt visznek oda, amit elõzõ alkalommal a zsákunkban találtunk. El akarnak fogni, hogy szamarainkkal együtt rabszolgává tegyenek bennünket." (Teremtés könyve 43, 18)

 • Alig hagyták el a várost és még nem mentek messzire, amikor József így szólt háza gondnokához: "Rajta, siess azok után az emberek után. Ha utoléred õket, mondd nekik, hogy miért viszonozták a jót rosszal? Miért loptátok el ezüstpoharamat? (Teremtés könyve 44, 4)

 • Amikor az utolérte õket, elmondta nekik. (Teremtés könyve 44, 6)

 • Azután megcsókolta bátyjait is, sírt, és megölelte õket. Testvérei pedig elbeszélgettek vele. (Teremtés könyve 45, 15)

 • Izrael fiai így is tettek. József a fáraó parancsára szekereket adott nekik és élelemmel is ellátta õket az útra. (Teremtés könyve 45, 21)

 • Azután elbocsátotta testvéreit és azok elindultak, miután figyelmeztette õket: Ne civódjatok az úton!" (Teremtés könyve 45, 24)

 • Ezután Jákob elindult Beersebából. Izrael fiai föltették atyjukat, Jákobot, gyermekeiket és feleségeiket a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvitesse õket. (Teremtés könyve 46, 5)

 • Józsefnek Egyiptom földjén Manassze és Efraim született. Asznát, Poti-Ferasznak, az oni papnak a leánya szülte neki õket. (Teremtés könyve 46, 20)

 • Maradjanak Gósen földjén, és ha tudod, hogy derék emberek vannak köztük, tedd meg õket nyájaim felügyelõivé." Egyiptom rendelkezésedre áll. Egyiptom legjobb helyén telepítsd le atyádat és testvéreidet!" (Teremtés könyve 47, 6)

 • József ezt válaszolta: "Adjátok ide állataitokat, akkor ha nincs pénzetek, állataitok ellenében adok nektek kenyeret." Erre elhozták állataikat Józsefhez. József pedig kenyeret adott nekik a lovakért, juhokért, barmokért és szamarakért. Így látta el õket egy évig kenyérrel az egész állatállomány fejében. (Teremtés könyve 47, 17)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina