Talált 21 Eredmények: Alapjait

 • A 4. esztendõben, Ziv hónapjában rakták le az Úr templomának alapjait. (Királyok I. könyve 6, 37)

 • Az õ idejében a bételi Hiel fölépítette újra Jerikót. Elsõszülötte, Abirám árán vetette meg alapjait, s legkisebb fia, Segub árán csinált rá kapukat, az Úr szava szerint, amelyet Nun fia, Józsue által hallatott. (Királyok I. könyve 16, 34)

 • Az egész költség készen állott Salamonnak attól a naptól kezdve, hogy megvetette az Úr házának alapjait, egészen addig a napig, amelyen befejezte. (Krónikák II. könyve 8, 16)

 • Tudtára adjuk a királynak, hogy a zsidók, akik tõled ide jöttek hozzánk, Jeruzsálembe érkeztek, s azon vannak, hogy a gonosz és lázadó várost fölépítsék, falait rendbehozzák, az alapjait már le is rakták. (Ezdrás könyve 4, 12)

 • Cirusz király elsõ évében rendeletet bocsátott ki Cirusz király az Isten házáról, amely Jeruzsálemben van: Ezt a házat föl kell építeni, hogy legyen hely, ahol áldozatot mutatnak be. Le kell rakni az alapjait. A magassága hatvan könyök és a szélessége is hatvan könyök legyen. (Ezdrás könyve 6, 3)

 • (Korach fiainak zsoltára, ének.) Szent hegyekre vetette alapjait, (Zsoltárok könyve 87, 1)

 • Mit kell majd felelni ama nép követeinek? "Az Úr rakta le Sion alapjait, és népének szegényei menedéket találnak benne." (Izajás könyve 14, 32)

 • Én mondom Cirusznak: Pásztorom vagy! Teljesíted majd mindenben akaratomat. S azért azt mondod: Jeruzsálem épüljön újjá! És: A templomnak rakják le alapjait! (Izajás könyve 44, 28)

 • Az én kezem rakta le a föld alapjait, és az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom õket, egyszerre jelentkeznek. (Izajás könyve 48, 13)

 • Elfeledkeztél az Úrról, alkotódról, aki kiterjesztette az eget, s megvetette a föld alapjait. Ezért remegsz folyvást, mindennap, sanyargatód haragjától, attól, hogy elveszít téged. De hol van már sanyargatód haragja? (Izajás könyve 51, 13)

 • Én adtam ajkadra tanításomat, és én rejtettelek el a kezem árnyékában, amikor kiterjesztettem az eget, és megvetettem a föld alapjait, és azt mondtam Sionnak: "Az én népem vagy." (Izajás könyve 51, 16)

 • És ha meg lehetne mérni ott fenn az egeket, vagy ki lehetne kutatni alant a föld alapjait: csak akkor vetném el Izrael nemzedékét azért, amit tett - az Úr mondja ezt. (Jeremiás könyve 31, 37)


“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina