Talált 1196 Eredmények: Fiai

 • Terach születése után Nachor még 119 évig élt, fiai meg lányai születtek. (Teremtés könyve 11, 25)

 • Joksán nemzette Sebát és Dedánt. Dedán fiai voltak: az asuriták, a letusiták és a leummiták. (Teremtés könyve 25, 3)

 • Midián fiai voltak: Efa, Efer, Hanok, Abida és Eldaa. Mindezek Ketura fiai voltak. (Teremtés könyve 25, 4)

 • Fiai, Izsák és Izmael a machpelai barlangban temették el, a hetita Efron, Cochár fia telkén, Mamrétól keletre, (Teremtés könyve 25, 9)

 • Ezek Izmael fiai, és ez a nevük szállásuk és táborhelyük szerint, tizenkét törzsfõ törzseik szerint. (Teremtés könyve 25, 16)

 • Népek szolgáljanak neked és nemzetek hódoljanak elõtted. Légy ura testvéreidnek, s hajoljanak meg elõtted anyád fiai. - Legyen átkozott, aki átkoz, és áldott, aki áld téged." (Teremtés könyve 27, 29)

 • Jákob megtudta, hogy lányát, Dinát meggyalázták. De mivel fiai a nyájnál voltak a mezõn, visszatérésükig Jákob hallgatott. (Teremtés könyve 34, 5)

 • Amikor Jákob fiai hazajöttek a mezõrõl és meghallották, a férfiak megdühödtek és nagy haragra lobbantak. Mert azzal, hogy õ Jákob lányával hált, gyalázatot követett el Izrael ellen. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie. (Teremtés könyve 34, 7)

 • Jákob fiai válaszoltak Szichemnek és apjának, de ravaszul beszéltek, mivel húgukat meggyalázták. (Teremtés könyve 34, 13)

 • Jákob fiai azután rátámadtak a megöltekre, kifosztották a várost, mivel meggyalázták húgukat. (Teremtés könyve 34, 27)

 • Lea fiai: Ruben, Jákob elsõszülötte, Simeon, Lévi, Júda, Isszachár és Zebulun. (Teremtés könyve 35, 23)

 • Ráchel fiai: József és Benjamin. (Teremtés könyve 35, 24)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina