Talált 94 Eredmények: János

 • Azokban a napokba lépett fel Mattatiás, János fia és Simeon unokája. Joarib fiai közül való pap volt Jeruzsálemben, de Modinban élt. (Makkabeusok I. könyve 2, 1)

 • Öt fia volt: János, melléknevén Gaddi, (Makkabeusok I. könyve 2, 2)

 • Júdás tehát kiválasztotta János fiát és Akkosz unokáját, Eupolemoszt, valamint Eleazár fiát, Jázont, és elküldte õket Rómába, hogy kössenek velük barátságot és szövetséget, hadd szerezzenek róla tudomást: (Makkabeusok I. könyve 8, 17)

 • Amikor Simon látta, hogy a fia, János érett férfi lett, megtette az egész haderõ parancsnokává. (János) Gezerben telepedett le. (Makkabeusok I. könyve 13, 53)

 • Akkor Gezerbõl visszatért János és jelentette atyjának, mit tett Kendebeusz. (Makkabeusok I. könyve 16, 1)

 • János velük szemközt táborozott embereivel. Mivel látta, hogy a nép fél átkelni a patakon, maga kelt át elsõnek. Ezt látva, a katonák is utána mentek. (Makkabeusok I. könyve 16, 6)

 • János testvére, Júdás is megsebesült. János azonban üldözõbe vette õket, egészen addig, amíg az általa megerõsített Kedronba nem ért. (Makkabeusok I. könyve 16, 9)

 • János történetének többi részét, háborúit és véghezvitt hõstetteit, a falak újjáépítését és egyéb tetteit (Makkabeusok I. könyve 16, 23)

 • Megszüntette a királyi elõjogokat, amelyeket a zsidók Eupolemosz apja, János által szereztek. (Ez az Eupolemosz vezette [késõbb] a követséget, hogy a rómaiakkal barátságot és szövetséget kössenek.) Így megszüntette a törvényes rendet, és új, törvényellenes szokásokat vezetett be. (Makkabeusok II. könyve 4, 11)

 • Követeitek, János és Absalom, átnyújtották alábbi kérelmeteket, és arra kértek, hagyjam jóvá a bennük foglaltakat. (Makkabeusok II. könyve 11, 17)

 • Ezekben a napokban Júdea pusztájában fellépett Keresztelõ János, (Máté evangéliuma 3, 1)

 • János teveszõrbõl készült ruhát viselt, csípõjét pedig bõröv vette körül, sáska és vadméz volt az eledele. (Máté evangéliuma 3, 4)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina