Talált 212 Eredmények: Salamon

 • Salamon rokonságba került a fáraóval, Egyiptom királyával; elvette a fáraó lányát, és Dávid városába vitte, míg föl nem építette palotáját, az Úr templomát meg Jeruzsálem körül a falat. (Királyok I. könyve 3, 1)

 • Salamon szerette az Urat, s atyja, Dávid parancsaihoz tartotta magát; mindazonáltal õ is a magaslatokon áldozott és tömjénezett. (Királyok I. könyve 3, 3)

 • A király elment Gibeonba áldozatot bemutatni. Ez volt ugyanis a legjelentõsebb magaslat. Ezer égõáldozatot mutatott be Salamon ott az oltáron. (Királyok I. könyve 3, 4)

 • Salamon azt felelte: "Nagy irgalommal voltál szolgád, az én atyám, Dávid iránt: hûségesen, jó lélekkel és egyenes szívvel járt színed elõtt; mindvégig irgalommal voltál hozzá: megajándékoztad egy fiúval, aki most a trónján ül. (Királyok I. könyve 3, 6)

 • Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. (Királyok I. könyve 3, 10)

 • Amikor Salamon fölébredt, látta, hogy álma volt. Visszatért Jeruzsálembe, az Úr szövetségének ládája elé lépett, és égõáldozatot mutatott be, majd bemutatta a közösség áldozatát, és ünnepi lakomát rendezett szolgáinak. (Királyok I. könyve 3, 15)

 • Salamon király uralkodott egész Izrael fölött. (Királyok I. könyve 4, 1)

 • Abinadab fia Dor egész dombvidékén; Salamon lánya, Tafaat volt a felesége; (Királyok I. könyve 4, 11)

 • Salamon kiterjesztette uralmát minden királyságra a folyótól egészen a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig. Ezek adót fizettek neki és alattvalói voltak Salamonnak, amíg csak élt. (Királyok I. könyve 5, 1)

 • Salamon napi szükséglete 30 kor lisztlángot és 60 kor simalisztet tett ki, (Királyok I. könyve 5, 2)

 • Júda és Izrael biztonságban éltek, ki-ki a maga szõlõje és fügefája árnyékában, Dántól Beersebáig, amíg csak Salamon élt. (Királyok I. könyve 5, 5)

 • Ezek a kormányzók látták el Salamont mindennel, ami Salamon király asztalára került, mindegyikük egy hónapig; nem hagyták, hogy valami is hiányozzék. (Királyok I. könyve 5, 7)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina