Talált 2022 Eredmények: Ura

 • Amikor mi visszatértünk a te szolgádhoz, atyánkhoz, közöltük vele uram szavait. (Teremtés könyve 44, 24)

 • azért a te szolgád szeretne itt maradni a fiú helyett, mint uramnak rabszolgája, a fiú pedig menjen haza testvéreivel. (Teremtés könyve 44, 33)

 • Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. A fáraó atyjává és házának urává tett, és én parancsolok Egyiptom egész földjén. (Teremtés könyve 45, 8)

 • Sietve térjetek hát vissza atyánkhoz és mondjátok neki: Ezt üzeni a fiad, József: Isten engem Egyiptom egész földjének urává tett. (Teremtés könyve 45, 9)

 • Az egy év elmúltával, a következõ esztendõben újra eljöttek hozzá és mondták: "Uram, nem titkolhatjuk el elõtted, hogy a pénzünk elfogyott és állatállományunk is a tied lett, urunk. (Teremtés könyve 47, 18)

 • A te üdvödet várom, uram! (Teremtés könyve 49, 18)

 • Mózes ezután így szólt az Úrhoz: "De, Uram, én nem vagyok a szavak embere. Azelõtt sem voltam és most sem vagyok, amióta szolgáddal beszélsz. A szám akadozó, a nyelvem lassú." (Kivonulás könyve 4, 10)

 • Õ azonban ellene vetette: "Bocsáss meg, Uram, de küldj, akit akarsz." (Kivonulás könyve 4, 13)

 • Mózes az Úrhoz fordult és így imádkozott: "Uram, miért engeded így szenvedni ezt a népet? Miért küldtél egyáltalán engem? (Kivonulás könyve 5, 22)

 • A fáraó hívatta Mózest és Áront, s így szólt hozzájuk: "Kérjétek az Urat, hogy vegye el a békákat rólam és népemrõl, én viszont elengedem a népet, hogy áldozatot mutasson be az Úrnak." (Kivonulás könyve 8, 4)

 • Kérjétek az Urat, hogy szüntesse meg a mennydörgést és a jégesõt, én pedig ígérem, hogy elbocsátlak benneteket. Ne maradjatok itt tovább." (Kivonulás könyve 9, 28)

 • Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak: Magasztalom az Urat, mert dicsõség övezi, a lovat és a lovast a tengerbe vetette. (Kivonulás könyve 15, 1)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina