Talált 3550 Eredmények: ezt

 • Ezért szenvedem ezt is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne: elég hatalmas ahhoz, hogy rábízott kincsemet megõrizze addig a napig. (Timóteusnak írt II. levél 1, 12)

 • Errõl beszélj, erre buzdíts és figyelmeztess teljes határozottsággal. Senki meg ne vessen! (Titusznak írt levél 2, 15)

 • Figyelmeztesd õket, hogy vessék alá magukat a fölöttes hatóságoknak, engedelmeskedjenek, és legyenek készen minden jóra. (Titusznak írt levél 3, 1)

 • A tévtanítót néhány figyelmeztetés után kerüld, (Titusznak írt levél 3, 10)

 • Ám amikor Elsõszülöttét bevezeti a világba, ezt mondja: "Imádja õt Isten minden angyala." (Zsidóknak írt levél 1, 6)

 • amikor ezt mondja: Hirdetni foglak testvéreimnek, zengem dicséreted az egybegyûltek elõtt. (Zsidóknak írt levél 2, 12)

 • Látjuk tehát, hogy a hitetlenség következtében nem juthattak el oda. (Zsidóknak írt levél 3, 19)

 • Nyugalma országába ugyanis csak akkor jutunk el, ha hívõk vagyunk. Mert ezt mondta: Megesküdtem hát haragomban, hogy nyugalmamba be nem mennek. (Zsidóknak írt levél 4, 3)

 • Azaz még hátra van, hogy némelyek eljussanak, ugyanakkor mások, akik már korábban hallották az evangéliumot, hitetlenségük következtében nem jutottak el oda. (Zsidóknak írt levél 4, 6)

 • Azért ismét kijelölt egy napot, egy "má"-t. Dávid által mondatja annyi idõ után, amit már elõbb idéztünk: Ma, amikor majd meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. (Zsidóknak írt levél 4, 7)

 • Ha Józsue megszerezte volna nekik nyugalma (országát), nem szólt volna egy másik, késõbbi napról. (Zsidóknak írt levél 4, 8)

 • Másutt meg ezt mondja: "Pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint." (Zsidóknak írt levél 5, 6)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina