Talált 3550 Eredmények: ezt

 • Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek, és megmeneküljetek a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bûnös kívánság következtében. (Szent Péter II. levele 1, 4)

 • Testvérek, ezért még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. (Szent Péter II. levele 1, 10)

 • Ezért folyton azon leszek, hogy emlékeztesselek benneteket ezekre, ha ismeritek is, és biztosak vagytok is a most felfogható igazságban. (Szent Péter II. levele 1, 12)

 • Ezt az égbõl jövõ szózatot mi is hallottuk, amikor ott voltunk vele a szent hegyen. (Szent Péter II. levele 1, 18)

 • Mert az Isten az angyaloknak sem kegyelmezett, amikor vétkeztek, hanem az alvilág sötét mélyébe taszította õket, hogy maradjanak õrizetben az ítéletre, (Szent Péter II. levele 2, 4)

 • Szeretteim, ez már a második levelem, amelyet nektek írok. Arra törekszem, hogy bennük emlékeztesselek benneteket, és így ébren tartsam bennetek a tiszta gondolkodást, (Szent Péter II. levele 3, 1)

 • Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. (Szent Péter II. levele 3, 14)

 • Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztünk, hazugnak tüntetjük fel, és tanítása nincs bennünk. (Szent János I. levele 1, 10)

 • Titeket azonban fölkent a Szent, és ezt mindannyian tudjátok. (Szent János I. levele 2, 20)

 • Mert ezt az üzenetet halljuk kezdettõl fogva: Szeressük egymást! (Szent János I. levele 3, 11)

 • Ezt a parancsot kaptuk tõle: Aki Istent szereti, szeresse testvérét is. (Szent János I. levele 4, 21)

 • Vigyázzatok magatokra, nehogy elveszítsétek, amit már megszereztetek, hanem teljes bért kapjatok. (Szent János II. levele 1, 8)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina