Talált 920 Eredmények: nagy

 • De Izmaelt illetõen is meghallgatlak. Nézd, megáldom, termékennyé teszem és szerfölött megsokasítom. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni és nagy néppé teszem. (Teremtés könyve 17, 20)

 • Ábrahám ugyanis nagy és erõs néppé lesz, s általa nyer áldást a föld minden népe. (Teremtés könyve 18, 18)

 • mi ugyanis elpusztítjuk ezt a helyet, mivel igen nagy a panasz ellenük Isten elõtt, és Isten azért küldött bennünket, hogy pusztítsuk el õket." (Teremtés könyve 19, 13)

 • hiszen szolgád kegyelmet talált szemedben, s te nagy irgalmasságot gyakoroltál velem azáltal, hogy életben hagytál. De nem menekülhetek a hegyekbe. Hátha mégis utolér a baj, úgy, hogy meg kell halnom. (Teremtés könyve 19, 19)

 • Ahogy a fiú növekedett, elválasztották. Ábrahám Izsák elválasztása napján nagy lakomát rendezett. (Teremtés könyve 21, 8)

 • De a szolgáló fiát is nagy néppé teszem, mivel õ a te utódod." (Teremtés könyve 21, 13)

 • Kelj föl, vedd a gyermeket és tartsd erõsen a kezedben, mivel nagy néppé teszem." (Teremtés könyve 21, 18)

 • Az Úr gazdagon megáldotta uramat, úgyhogy nagy jólétnek örvend. Adott neki juhokat és marhákat, ezüstöt és aranyat, szolgákat és szolgálókat, tevéket és szamarakat. (Teremtés könyve 24, 35)

 • Abimelek folytatta: "Miért tetted ezt? Népünkbõl valaki könnyen közeledhetett volna az asszonyhoz, s te nagy bûnt hoztál volna ránk." (Teremtés könyve 26, 10)

 • Az ember gazdag lett, egyre gazdagabb, amíg nagy jóléthez nem jutott. (Teremtés könyve 26, 13)

 • Körülnézett, és a pusztában meglátott egy kutat, amelynél éppen három juhnyáj tartózkodott. Ugyanis ebbõl a kútból itatták a nyájakat. A kút nyílását elzáró kõ igen nagy volt. (Teremtés könyve 29, 2)

 • Amikor Jákob fiai hazajöttek a mezõrõl és meghallották, a férfiak megdühödtek és nagy haragra lobbantak. Mert azzal, hogy õ Jákob lányával hált, gyalázatot követett el Izrael ellen. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie. (Teremtés könyve 34, 7)


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina