Talált 612 Eredmények: neked

 • Jákob szerette Ráchelt, azért így szólt: "Hét évig szolgálok neked fiatalabb lányodért, Ráchelért." (Teremtés könyve 29, 18)

 • Lábán ezt válaszolta: "Jobb, ha neked adom, mint idegen férfinek, maradj hát nálam." (Teremtés könyve 29, 19)

 • Töltsd ki vele végig a menyegzõs hetet, s akkor majd a másikat is neked adom azért a szolgálatért, amit további hét esztendõn át teljesítesz." (Teremtés könyve 29, 27)

 • "Nem elég neked - válaszolta -, hogy a férjemet elvetted, még a fiam mandragóráját is el akarod venni?" Ráchel így felelt: "No, akkor az éjjel aludjon a fiad mandragórájáért veled." (Teremtés könyve 30, 15)

 • Add ki feleségeimet és gyermekeimet, akikért szolgáltam neked, hogy elmehessek. Jól tudod, milyen szolgálatot tettem neked." (Teremtés könyve 30, 26)

 • Azután folytatta: "Határozd meg a bért, amit követelsz, és megadom neked." (Teremtés könyve 30, 28)

 • "Mit adjak neked?" - kérdezte. Jákob így felelt: "Ne adj semmit, hanem fogadd el a következõ indítványt, s akkor ismét legeltetem nyájadat. (Teremtés könyve 30, 31)

 • Valóban, az egész gazdagság, amit Isten elvett apánktól, a mienk és a fiainké. Ezért most tégy meg mindent, amit Isten parancsolt neked!" (Teremtés könyve 31, 16)

 • Most hatalmamban állana, hogy ártsak neked, de atyád Istene tegnap így szólt hozzám: "Óvakodj attól, hogy szólj valamit Jákobnak. (Teremtés könyve 31, 29)

 • Ez a kõrakás és az emlékkõ legyen a tanú: nekem sem szabad ezen a kõrakáson túl feléd menni, és neked sem szabad ezen a kõrakáson és emlékkövön túl rossz szándékkal felém közeledni. (Teremtés könyve 31, 52)

 • Ezt mondta nekik: "Így beszéljetek uramhoz, Ézsauhoz: "Szolgád, Jákob üzeni neked. Mint vendég tartózkodtam Lábánnál, és mostanáig ott laktam. (Teremtés könyve 32, 5)

 • Azután Jákob így imádkozott: "Atyámnak, Ábrahámnak Istene és atyámnak, Izsáknak Istene! Uram, te azt mondtad nekem, térj vissza földedre és rokonságodhoz, ott jó sorsot biztosítok neked. (Teremtés könyve 32, 10)


“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina