Talált 612 Eredmények: neked

 • "Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tõled az Úr: Semmi mást, mint hogy váltsd tettekre az igazságot, szeresd hûségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel." (Mikeás könyve 6, 8)

 • Aki csak lát majd, az mind elfordul tõled és így beszél: "Ninive! Micsoda pusztulás!" Ugyan ki fog megszánni? Hol keressünk neked vigasztalókat? (Náhum könyve 3, 7)

 • Veled van az Úr, a te Istened, az erõs Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel, (Szofoniás könyve 3, 17)

 • Megkérdeztem: "Mik ezek, Uram?" [Az angyal, aki hozzám beszélt, azt mondta: "Mindjárt megmutatom neked, hogy mik ezek."] (Zakariás könyve 1, 9)

 • Az Úr angyala ezt mondta a sátánnak: "Parancsoljon neked az Úr, sátán, parancsoljon neked az, aki kiválasztotta Jeruzsálemet! Nem üszök õ, amelyet kimentettek a tûzbõl?" (Zakariás könyve 3, 2)

 • Visszatérnek hozzád, Sion leánya, a foglyok, akik várakoznak. Rabságod napjaiért viszonzásul kétszer annyit adok neked vissza. (Zakariás könyve 9, 12)

 • "Ezt mind neked adom - mondta -, ha leborulva imádsz engem." (Máté evangéliuma 4, 9)

 • Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted. (Máté evangéliuma 5, 26)

 • "Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban mentek volna végbe a bennetek történt csodák, már régen hamuban és szõrzsákban tartottak volna bûnbánatot. (Máté evangéliuma 11, 21)

 • De mondom nektek: Szodoma földjének elviselhetõbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint neked." (Máté evangéliuma 11, 24)

 • Igen, Atyám, így tetszett neked. (Máté evangéliuma 11, 26)

 • Erre Jézus azt mondta neki: "Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. (Máté evangéliuma 16, 17)


“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina