Talált 145 Eredmények: vagyunk

 • Amikor a körülötte álló farizeusok közül ezt néhányan meghallották, megkérdezték: "Csak nem vagyunk mi is vakok?" (János evangéliuma 9, 40)

 • S én és az Atya egy vagyunk." (János evangéliuma 10, 30)

 • Megosztottam velük a dicsõséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: (János evangéliuma 17, 22)

 • Nem részegek ezek, amint vélitek, hisz a napnak még csak a harmadik órájában vagyunk, (Apostolok Cselekedetei 2, 15)

 • Isten ezt a Jézust támasztotta fel, akinek mi mind tanúi vagyunk. (Apostolok Cselekedetei 2, 32)

 • az élet szerzõjét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta a halálból, ennek mi tanúi vagyunk. (Apostolok Cselekedetei 3, 15)

 • Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, és a Szentlélek is, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki." (Apostolok Cselekedetei 5, 32)

 • Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Aztán megölték, keresztre feszítették, (Apostolok Cselekedetei 10, 39)

 • "Emberek, mit csináltok? - kiáltották. - Mi is emberek vagyunk, akárcsak ti, és éppen azt hirdetjük nektek, hogy ezektõl a bálványoktól forduljatok az élõ Istenhez, aki az eget, a földet és a tengert alkotta s mindent, ami csak van benne. (Apostolok Cselekedetei 14, 15)

 • Pál hangosan rászólt: "Ne tégy kárt magadban, hisz mind itt vagyunk!" (Apostolok Cselekedetei 16, 28)

 • Pál azonban így válaszolt: "Ítélet nélkül nyilvánosan megvesszõztettetek és börtönbe vetettetek minket, jóllehett római polgárok vagyunk, s ráadásul most titokban akartok minket elbocsátani? Azt már nem! Jöjjenek és kísérjenek ki maguk minket!" (Apostolok Cselekedetei 16, 37)

 • Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy költõitek is mondják: "Mi is az õ nemzetségébõl valók vagyunk." (Apostolok Cselekedetei 17, 28)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina