1. Jaj a lázadó és tisztátalan városnak, a hatalmaskodónak!

2. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta el a figyelmeztetést. Nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közeledett!

3. A fõemberek olyanok ott, mint az ordító oroszlánok. Bírái, mint az esti farkas: reggel nincs min rágódniuk.

4. Prófétái fennhéjázók és gonosztevõk, papjai megszentségtelenítik, ami szent, és megszegik a törvényt.

5. Csak az Úr igaz ott, aki nem mûvel semmi gonoszat: minden reggel kihirdeti törvényét, egyetlen hajnalban sem mulasztja el, és a gonoszságot nem ismeri.

6. Elpusztítottam a népeket, bástyáik leomlottak: kihalttá tettem utcáikat, nem jár ott senki sem. Városaikat kifosztották, nincs ember, aki lakja õket.

7. Azt gondoltam: "Te majd félsz engem, megfogadod az intelmet; nem tévesztheti szem elõl, hogy hányszor meglátogattam." De nem! Sietve tovább folytatták gonosz üzelmeiket.

8. Azért várjatok csak rám - mondja az Úr -, a napra, amelyen felállok és vádat emelek. Mert elhatároztam, hogy egybegyûjtöm a népeket, összegyûjtöm az országokat, hogy rájuk zúdítsam haragomat, indulatomnak egész hevét.

9. Igen, akkor majd tiszta ajkat adok a népeknek, hogy mindannyian segítségül hívhassák az Úr nevét, és egy szívvel szolgáljanak neki.

10. Etiópia folyóin túlról is hoznak majd nekem áldozatot az én híveim.

11. Azon a napon nem kell majd szégyenkezned a tetteid miatt, amelyeket ellenem elkövettél. Mert akkor majd eltávolítom körödbõl, akik gõgösek s hivalkodnak. Nem fogsz többé kérkedni szent hegyemen.

12. Nem hagyok meg belõled, csak egy szerény kis népet, amely az Úr nevében reménykedik:

13. Izrael maradékát. Nem mûvelnek többé gonoszságot, nem beszélnek hazugságot, nem lelsz majd csalfa nyelvet a szájukban. Legelnek, letanyáznak, és senki sem zavarja meg õket.

14. Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedbõl Jeruzsálem leánya!

15. Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elûzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé semmi rossztól!

16. Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez: Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed!

17. Veled van az Úr, a te Istened, az erõs Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel,

18. mintha ünnepet ülne. A balsorsot elfordítottam tõled, hogy ne viseld többé a gyalázatot.

19. Lám, büntetéssel sújtom minden elnyomódat. Abban az idõben megmentem a sántát, összegyûjtöm a számkivetetteket. Dicsõséget és hírnevet szerzek nekik az egész földön, amikor majd jóra fordítom sorukat.

20. Abban az idõben hazavezetlek titeket, abban az idõben összegyûjtlek benneteket. Dicsõséget és hírnevet szerzek nektek a föld népei között, amikor majd jóra fordítom sorsotokat, a szemetek láttára - mondja az Úr.

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina