1. Ujjongjatok az Úrban, igazak, a hívõkhöz illik a dicséret!

2. Dicsõítsétek az Urat citerával, tízhúrú hárfán zengjétek fölségét!

3. Énekeljetek új dalt az Úrnak, daloljatok neki szép öröméneket zengve!

4. Mert az Úr szava igaz, minden tette hûségét tükrözi.

5. Az igazságot és a rendet szereti, a földkerekség telve az Úr kegyelmével.

6. Az Úr szavára lettek az egek, s szája lehelletére az ég seregei.

7. Mint tömlõben, összegyûjti a tengerek vizét, az áradatot gát közé szorítja.

8. Az egész föld félje az Urat, s remegjenek elõtte, kik lakják a földkerekséget!

9. Mivel szólt és lettek, rendelkezett és létrejöttek.

10. Az Úr letöri a pogányok támadását, a népek terveit meghiúsítja.

11. Örök érvényû az Úr határozata, nemzedékrõl nemzedékre száll szívének gondolata.

12. Boldog a nép, melynek az Úr az Istene, a nép, amelyet örökségül választott.

13. Az Úr az égbõl letekint, s látja az emberek fiait mind.

14. Hajlékából látja mindazokat, kik a földön élnek.

15. Õ alkotta mindnyájuk szívét és ismeri minden tettüket.

16. A király nem erõs hadsereggel gyõz, a királyt nem hatalmas ereje menti meg.

17. Téved, ki lovától várja gyõzedelmét, bármilyen erõs is az, nem menti meg.

18. De nézd, az Úrnak szeme az igazakon nyugszik, azokon, akik bíznak kegyelmében,

19. hogy lelküket a halálból kimentse és táplálja éhségükben.

20. Lelkünk remél az Úrban. Õ a mi segítségünk és a pajzsunk.

21. Szívünk õbenne ujjong, szent nevében bizakodunk.

22. Kegyelmed õrködjék fölöttünk, Uram, ahogy tebenned remélünk!

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina