6. δι᾽ ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο·

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina