1. Argintul are o mină de unde se scoate şi aurul are un loc unde să fie curăţat.

2. Fierul este luat din pământ şi piatra se topeşte [ca să dea] bronzul.

3. Se pune capăt întunericului, cercetează în toate extremităţile piatra, din beznă şi din umbra morţii.

4. Un popor străin sapă galerii uitate de picior de om, atârnă şi rătăcesc departe de oameni.

5. Pământul din care iese pâinea este răscolit în dedesubtul său ca focul.

6. El este loc pentru pietrele de safir şi pulberea lui are aur.

7. Poteca sa nu o cunoaşte pasărea răpitoare şi nu o zăreşte ochiul vulturului.

8. Nu o străbate animalul feroce şi nu merge pe ea leul.

9. Spre cremene îşi întinde mâna şi răstoarnă din rădăcină munţii.

10. În stânci sapă tuneluri şi tot ce este de preţ vede cu ochiul său.

11. Opreşte curgerea apelor şi din locuri ascunse scoate lumină.

12. Dar înţelepciunea unde se găseşte? Şi unde este locul priceperii?

13. Omul nu-i cunoaşte valoarea, ea nu se găseşte pe pământul celor vii.

14. Abisul spune: «Nu este în mine», iar marea zice: «Nu este cu mine».

15. Nu se dă aur curat în locul ei şi nu se cântăreşte argint ca preţ al ei.

16. Nu se pune în balanţă cu aurul de Ofír, nici cu onixul preţios, nici cu safirul.

17. Nu se compară cu aurul, nici cu cristalul şi nu se schimbă cu obiecte de aur fin.

18. Mărgeanul şi perlele nu se amintesc, posedarea înţelepciunii e mai mult decât coralii.

19. Nu se compară cu topazul din Cuş şi cu aurul curat nu se pune în balanţă.

20. De unde vine atunci înţelepciunea? Unde este locul priceperii?

21. Este tăinuită de ochii oricărei fiinţe vii şi de păsările cerului este ascunsă.

22. Împărăţia morţii şi moartea zic: «Cu urechile noastre am auzit faima despre ea».

23. Dumnezeu îi pricepe calea, el îi cunoaşte locul.

24. Căci el priveşte până la marginile pământului, vede tot ce este sub cer.

25. Când a cântărit greutatea vântului şi a fixat măsura apelor,

26. când a făcut o regulă pentru ploaie şi o cale pentru fulgerul tunetelor,

27. atunci a văzut-o şi a remarcat-o, a fixat-o şi a cercetat-o.

28. Apoi i-a zis omului: «Frica de Domnul, ea este înţelepciunea şi depărtarea de rău, priceperea!»”.

“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina