1. Domnul i-a răspuns lui Iob şi a zis:

2. „Oare cel care se ceartă cu Cel Atotputernic se retrage? Cel care-i reproșează lui Dumnezeu să răspundă!”.

3. Iob i-a răspuns Domnului şi a zis:

4. „Iată, eu sunt mic: ce [cuvânt] aş putea să-ţi întorc? Îmi pun mâna la gură.

5. Am vorbit o dată şi nu voi [mai] răspunde; de două ori, şi nu voi [mai] adăuga”.

6. Domnul i-a răspuns lui Iob din furtună şi a zis:

7. „Încinge-ţi coapsele ca un viteaz! Eu te voi întreba, iar tu mă vei face să ştiu.

8. Oare vrei să frângi judecata mea, ca să mă faci vinovat, iar tu să fii drept?

9. Ai tu braţ ca al lui Dumnezeu şi strigi tu cu glas ca al lui?

10. Împodobeşte-te cu maiestate şi măreţie, îmbracă-te cu splendoare şi cu onoare!

11. Revarsă-ţi indignarea mâniei, priveşte la orice aroganţă şi înjoseşte-o!

12. Priveşte la orice aroganţă şi umileşte-o, aruncă-i pe cei vinovaţi dedesubt!

13. Ascunde-i în ţărână împreună, leagă feţele lor în [loc] ascuns!

14. Atunci, eu te voi lăuda, pentru că dreapta ta te-a salvat.

15. Iată animalele pe care le-am creat ca şi pe tine! Mănâncă iarbă ca boul.

16. Iată, puterea lui este în coapsele lui şi vigoarea lui, în muşchii pântecelui său!

17. Îi atârnă coada ca un cedru, venele coapsei sale se împletesc.

18. Oasele lui sunt ca tuburile de bronz, mădularele sale sunt ca nişte bare de fier.

19. El este primiţia căilor lui Dumnezeu, cel care l-a făcut l-a apropiat de sabia lui.

20. Ceea ce produc munţii i se aduce şi toate vieţuitoarele câmpului se veselesc acolo.

21. Sub lotuşi se culcă, în ascunzişul trestiei şi în mlaştină.

22. Îl acoperă lotuşii cu umbra lor şi sălciile râului îl înconjoară.

23. Iată, râul se revarsă, iar el nu se înspăimântă, are încredere, chiar dacă Iordánul ţâşneşte spre gura lui.

24. Ar putea fi luat din faţă? Sau nările i-ar putea fi străpunse cu laţurile?

25. Poţi tu să tragi Leviatánul cu undiţa? Sau poţi să-i agăţi limba cu funia?

26. Poţi să-i pui o trestie în nări şi să-i străpungi cu un spin falca?

27. Îşi va înmulţi el cererile faţă de tine sau îţi va vorbi cu delicateţe?

28. Va încheia el alianță cu tine ca să-l iei ca sclav pentru totdeauna?

29. Te vei juca cu el ca şi cu o pasăre? Sau îl vei lega pentru fiicele tale?

30. Fac afaceri cu el partenerii sau este împărţit între negustori?

31. Îi vei umple pielea cu cârlige şi capul, cu harponul pentru peşte?

32. Pune-ţi palma peste el: îţi vei aminti de luptă şi nu vei continua!

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina