1. Alleluja. Z całego serca chcę chwalić Pana w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.

2. Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.

3. Majestat i wspaniałość - to Jego działanie, a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze.

4. Zapewnił pamięć swym cudom; Pan jest miłosierny i łaskawy.

5. Dał pokarm tym, którzy się Go boją; pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

6. Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłości pogan.

7. Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. Wszystkie przykazania Jego są trwałe,

8. ustalone na wieki, na zawsze, nadane ze słusznością i mocą.

9. Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze; a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.

10. Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.

Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina