1. Alleluja. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.

2. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi: pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.

3. Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu, a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.

4. Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

5. Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza, postępuje w swych sprawach uczciwie.

6. Na pewno się nie zachwieje; sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.

7. Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny; mocne jego serce, zaufało Panu.

8. Serce jego stateczne lękać się nie będzie, aż z góry spojrzy na swych przeciwników.

9. Rozdaje - obdarza ubogich, sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze; potęga jego wzmoże się ze sławą.

10. Widzi to występny, gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Pragnienie występnych wniwecz się obróci.

A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina