1. Skarga Dawida, którą wyśpiewał do Pan z powodu Kusza Beniamity.

2. Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam; wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,

3. by kto - jak lew - mnie nie porwał i nie rozszarpał, gdy zabraknie wybawcy.

4. Boże mój, Panie, jeżeli ja to popełniłem, jeśli nieprawość plami moje ręce,

5. jeśli wyrządziłem zło swemu dobroczyńcy i swego wroga złupiłem doszczętnie,

6. to niech nieprzyjaciel ściga mnie i schwyci, i wdepcze w ziemię me życie, a godność moją niechaj w proch obali.

7. Powstań, o Panie, w Twym gniewie, podnieś się przeciw zaciekłości mych ciemięzców, wystąp w sądzie, jaki zapowiedziałeś.

8. Gromada narodów niechaj Cię otoczy, a Ty zasiądź ponad nią wysoko.

9. Pan jest Sędzią narodów: Panie, przyznaj mi słuszność, według mej sprawiedliwości i według niewinności, jaka jest we mnie.

10. Niechaj ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij, Boże sprawiedliwy, Ty, co przenikasz serca i nerki.

11. Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem.

12. Bóg - Sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem.

13. Jeśli się [kto] nie nawróci, miecz swój On wyostrzy;

14. przygotuje na niego pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały.

15. Oto [tamten] począł nieprawość, brzemienny jest udręką i rodzi podstęp.

16. Wykopał dół i pogłębił go, lecz wpadł do jamy, którą przygotował.

17. Jego złość obróci się na jego głowę, a jego gwałt spadnie mu na ciemię.

18. Ja zaś uwielbiam Pana za Jego sprawiedliwość, psalm śpiewam imieniu Pana Najwyższego.

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina